Telenor bruker milliarder på reklame

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas brukte i fjor mer på markedsføring enn hva han betalte i skatt og utbytte til staten.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas brukte i fjor mer på markedsføring enn hva han betalte i skatt og utbytte til staten.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas legger stor vekt på markedsføring. Han bruker store beløp på å beholde og skaffe nye kunder.

I fjor brukte Telenor mer penger på markedsføring enn hva selskapet betalte i skatt og utbytte til staten. Selskapet brukte 3,77 milliarder kroner på markedsføring, reklame og subsidiering av produkter.

Det er mer penger enn hva Telenor totalt betalte til fellesskapet i skatt og utbytte, kan digi.no avdekke i dag.

I fjor betalte Telenor 2,38 milliarder kroner i skatt til fellesskapet, mens tidligere i uken fikk staten et samlet aksjeutbytte for 2003 på 1,1 milliarder kroner. Totalt blir det 3,5 milliarder kroner i skatt og utbytte

Markedsføring:

Telenors pengebruk på markedsføring (3,8 mrd kr i 2003) representerer en vesentlig økning i forhold til reklamebudsjettene tidligere år. I 2002 brukte selskapet tre millarder kroner, mens i 2001 ble det brukt 2,4 milliarder kroner på markedsføring, reklame og subsidiering, ifølge Telenors årsrapport.

    Les også:

Skatt/utbytte:

Telenor hadde i 2003 en omsetning på 53,1 milliarder kroner og et resultat på 7,4 milliarder kroner. I 2003 betalte Telenor 2,38 milliarder kroner i skatt til staten, ifølge selskapets årsrapport.

På generalforsamlingen tidligere i uken ble det bestemt å betale et utbytte på èn krone per aksje. Staten solgte seg i fjor ned fra en eierandel på 77,6 prosent til drøye 63 prosent. Det gir staten et utbytte for 2003 på drøye 1,1 milliarder kroner.

Samlede utbetalinger til staten blir dermed på 3,5 milliarder kroner for 2003.

Forskning:

Telenor har et noe lavere budsjett for forskning. Telenor FoU har et budsjett på 230 millioner kroner, og 30 millioner kroner av dette kommer fra EU.

Til toppen