Telenor Business sier opp mer enn hver fjerde ansatte

Ryktene om massive kutt stemte - Telenors bedriftsmarkedsdivisjon sier opp over en av fire ansatte.

Ryktene om massive kutt stemte - Telenors bedriftsmarkedsdivisjon sier opp over en av fire ansatte.

Ryktene om ganske massive oppsigelser i Telenor Business viste seg å stemme.

Les også

Her er pressemeldingen Telenor sendte ut i ettermiddag:

"Forretningsområdet Telenor Business Solutions gjennomfører en restrukturering innen divisjon Driftstjenester for å forenkle og forbedre divisjonens forretningsmessige utvikling. Fire tidligere enheter slås sammen og omstruktureres. Nedbemanningen vil berøre 239 av totalt 923 stillinger i divisjonen. I tillegg får 35 medarbeider tilbud om jobb på nytt sted som følge av lokasjonsendringer og 17 medarbeidere blir overført til Telenor Networks.

Etableringen av nye divisjon Driftstjenester skjer som følge av en sammenslåing av fire ulike driftsmiljøer i Telenor. Telenors interne driftsmiljø IDT/eRAF, som hadde ansvaret for utviklingen av Telenors nye IT-løsning, neddimensjoneres fra å være en prosjektorganisasjon til å bli en driftsorganisasjon. I tillegg realiseres synergier gjennom sammenslåing av de interne driftsmiljøene med Telenors driftsenheter for kundeløsninger og konsulentenheten Business Consulting.

Divisjon Driftstjenester konsentrerer samtidig sin virksomhet om fire regionale tyngdepunkt (Bergen, Lillehammer, Oslo og Trondheim). Endringene berører ikke Telenor Business Solutions' øvrige virksomhet eller markedsmessige tilstedeværelse regionalt.

"Vi har gjennom det siste året samlet, integrert og dimensjonert Telenors virksomheter rettet mot bedriftsmarkedet. Dette har vært en krevende men nødvendig prosess. Grunnlaget er nå lagt for å utvikle en sunn virksomhet, med standardiserte driftsmiljøer som gir oss mulighet for å realisere stordriftsfordeler i produksjonen. Vi står fortsatt overfor utfordringer i markedet, men vi er nå bedre forberedt til å videreutvikle Telenors virksomhet innen bedriftsmarkedet," sier Morten Lundal, administrerende direktør i Telenor Business Solutions.

Det er gjennomført drøftinger med personalorganisasjonene og alle ansatte er blitt informert om restruktureringen gjennom lokale informasjonsmøter"

Til toppen