Telenor danket ut Ementor og Siemens

Det ble Telenor-sjef Jan Fredrik Baksaas som stakk av med en av årets største IT-kontrakter.

Det ble Telenor-sjef Jan Fredrik Baksaas som stakk av med en av årets største IT-kontrakter.

Det ble Telenor og delvis HP som stakk av med kontrakten for å skape et av Europas mest moderne sykehus, med blant annet trådløse nett og bærbart IT-utstyr til alle de ansatte. (Se bildet over)

Kontrakten, som digi.no har omtalt en rekke ganger tidligere, er med sine 335 millioner kroner en av de største som vil bli delt ut i år. I tillegg kommer fase to, som løfter totalverdien av kontrakten til rundt 450 millioner kroner, har digi.no tidligere fått opplyst. (Se tidligere saker i boks til høyre.)

Kontrakten har vært omtalt en rekke ganger som "milliardkontrakt", men opsjonen for å innføre de avanserte systemene i resten av sykehusene i Helseregion Midt-Norge er høyst usikker.

"Den omfattende og verdifulle kontrakten innebærer totalansvar for informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sykehusets første byggefase som avsluttes i 2006 og består av to store pasientbygg, laboratoriesenter, pasienthotell og teknisk infrastruktur. Kontrakten har dessuten opsjon for tilsvarende utstyr i byggefase 2 som går fra 2006 fram til ca. 2012.

IKT-leveransen omfatter blant annet kabling, nettverkselektronikk, trådløse nett og avanserte telefonløsninger. Den inneholder også pasientterminaler, bærbare data- og teleenheter, pasientsignalanlegg, TV, PC-er og audiovisuelt utstyr. Kontrakten stiller derfor store krav til teknisk løsning og integrering. Den er i mindre grad en ren datakontrakt," forklarer Helsebygg Midt-Norge.

De tre tilbyderne - Telenor, Siemens og Ementor - på kontrakten derfor invester et stort arbeid i sine anbud. Ementor (tidligere Merkantildata) har fortalt at selskapet har investert 5-6 milloner kroner i anbudsarbeidet.

I ettermiddag offentliggjorde Helsebygg Midt-Norge at de hadde valgt Telenor som leverandør. Telenor har HP som underleverandør av maskinvaren til kontrakten.

- Konkurransen har vært tett mellom tre meget godt kvalifiserte tilbydere, sier Helsebyggs administrerende direktør Johan Arnt Vatnan.

Kontrakten er tildelt etter prinsippet "økonomisk mest fordelaktig". Både anskaffelseskostnader og sykehusets framtidige kostnad for drift og vedlikehold har spilt inn. Tilbyders plan for gjennomføring samt kapasitet og erfaring hos organisasjonen som er tilbudt har vært viktige tilleggskriterier

Reglene for store kontrakter i offentlige virksomhet tilsier at Ementor og Siemens har fjorten dagers klagefrist før kontrakten undertegnes.

Til toppen