Telenor dømt til å levere samband til Teletopia

Tjenesteleverandøren Teletopia har vunnet en sak i Oslo Byrett som selskapet anla mot Telenor da selskapet sa opp en avtale i 1995.

Oslo Byrett mener oppsigelsen av avtalen, om Teletopias tilgang til Telenors nett og reserverte teletjenester er ugyldig, og pålegger Telenor å ferdigstille en leveranse av 40 stk. 2Mbit/s samband til Teletopia for kroner 108.420,81.

I tillegg dømmes Telenor til å betale Teletopia en erstatning på 23,3 millioner kroner, samt saksomkostningene til Teletopia på vel 2,4 millioner kroner.

Teletopias opprinnelige krav var på 45 millioner kroner.

Informasjonsdirektør i Telenor Telecom Solutions, Helge Qvigstad, sier til digitoday.no at han er meget overrasket, og at Telenor skal studere premissene for denne dommen meget nøye før en avgjør om en skal anke til lagmannsretten.

- Vi får ikke medhold på noen av punktene, samt at vi idømmes en erstatning og motpartens saksomkostnader, sier han.

Administrerende direktør i Teletopia, Robert Hercz sier at prosessen mot Telenor har vært en tøff kamp. - Hadde jeg ikke vært så sta gjennom seks år hadde vi måttet gi tapt for Telenor for lenge siden. Jeg håper at vi fremover skal få drive med noe mer produktivt enn å gå i retten, sier han i en pressemelding.

Til toppen