Telenor dropper opsjonsprogram

Jon Fredrik Baksaas og 100 andre Telenor-ledere får lønnstillegg istedenfor opsjoner.

Telenor dropper opsjonsprogram

Jon Fredrik Baksaas og 100 andre Telenor-ledere får lønnstillegg istedenfor opsjoner.

Styret i Telenor har vedtatt et nytt langsiktig insentivprogram for ledere som erstatning for det tidligere opsjonsprogrammet.

- Prinsippene for programmet ble fremlagt for generalforsamlingen som en del av lederlønnserklæringen, uten at noen kom med innsigelser. Det betyr blant annet at Telenor har tatt til etterretning hvilket syn staten som hovedaksjonær har på opsjonsordninger, sier pressetalsmann Dag Melgaard til NTB.

- Telenor har tatt til etterretning hvilket syn staten som hovedaksjonær har på opsjonsordninger

Den nye insentivordningen bygger på et prinsipp om at rundt 100 ledere i Telenor får tilbud om et lønnstillegg i form av et beløp på mellom 15 og 30 prosent av grunnlønna. Pengene skal brukes til kjøp av Telenor-aksjer til den kursen selskapet har i begynnelsen av november. Aksjene må stå urørt på konto i tre år, og hva utbetalingen da blir, er helt avhengig av hvordan selskapet utvikler seg den neste treårsperioden.

- Hensikten med dette programmet er å styrke ledelsens og de ansattes fokus på langsiktig verdiskapning Velger man denne ordningen, kan ikke lederne regne med andre lønnstillegg. De ansatte for øvrig får et vanlig lønnsoppgjør, men kan i tillegg få kjøpe aksjer med 20 prosent rabatt for et beløp begrenset oppad til 4 prosent av grunnlønna.

- Hensikten med dette programmet er å styrke ledelsens og de ansattes fokus på langsiktig verdiskapning i Telenor, sier Melgaard.

Ordningen gjelder for ett år og blir trolig evaluert neste høst. (©NTB)

Til toppen