Telenor dropper prisene på leide samband med 25 prosent

Telenor senker prisene på leide samband fra årsskiftet med opptil 25 prosent for samband med hastighet høyere enn 2 Mbit/s. Prisene på digitale samband ellers senkes med 5 til 10 prosent.

Telenor senker prisene på leide samband fra årsskiftet med opptil 25 prosent for samband med hastighet høyere enn 2 Mbit/s. Prisene på digitale samband ellers senkes med 5 til 10 prosent.

Ifølge en pressemelding fra Telenor kommer prisrevisjonen til å bestå av en generell prisreduksjon for digitale samband med kapasitet fra nx64 kbit/s og opp til 155 Mbit/s. Prisreduksjonen er størst for høyhastighetssamband, med en reduksjon på opptil 25 prosent.

Telenor øker blant annet kapasiteten i nettet ved hjelp av WDM (bølgelengdemulti-pleksing) som mangedobler overføringskapasiteten, da i første rekke på hovedstrekningene i landsnettet, noe som gir lavere priser.

I lokalnettet har Telenor fokus på utbygging med fiberkabler helt ut til kundene slik at kundene kan knyttes til Telenors nett ved hjelp av ny teknologi og høykapasitets samband. Blant de nye tjenestene er Digital+ Sølv for nx64 kbit/s som ble tilbudt fra september.

Selskapet ønsker at prisreduksjonene vil stimulere til økt utnyttelse av ledig kapasitet i nettet. Høy utnyttelsesgrad, gode leveringsmuligheter og pålitelighet er viktige parametre for å kunne fortsette å drive prisene nedover i fremtiden.

- Markedet for leide samband er i rask utvikling. Telenors målsetning er å ha en aktiv rolle, sier administrerende direktør i Telenor Nett, Jan Edvard Thygesen.

Til toppen