Telenor dropper Sveits i denne omgang

Telenor blir ikke GSM-operatør i Sveits etter at selskapet har valgt å trekke seg fra landets auksjon på GSM-frekvenser. Men selskapet utelukker ikke at landets UMTS-auksjon senere i høst kan være interessant.

Telenor blir ikke GSM-operatør i Sveits etter at selskapet har valgt å trekke seg fra landets auksjon på GSM-frekvenser. Men selskapet utelukker ikke at landets UMTS-auksjon senere i høst kan være interessant.

Telenor Mobile Communications (TMC) valgte å trekke seg fra auksjonen som skulle starte i dag på tre GSM-konsesjoner, to regionale og en nasjonal. Bare den nasjonale var interessant for Telenor, men kommunikasjonsdirektør i TMC, Dag Vangsnes sier at det er flere årsaker til at Telenor valgte å trekke seg fra auksjonen på tirsdag.

- Konsesjonens varighet er åtte år i et allerede godt utbygd marked. Det, i tillegg til at Telenor ville bli fjerde aktør, sier Vangsnes ville bety at selskapet ville komme dårlig ut og ikke ha noen garanti for å kunne drive telefoni når mobilprosjektet var kommet i balanse. - Mange andre opererer med konsesjonstider på 15-20 år som er mye mer interessant.

Vangsnes bekrefter at Telenor fremdles står på listen over selskap som er interessert i å by på landets UMTS-konsesjoner når auksjonen starter 13. november.

I kroner sparte Telenor ikke mye ved å droppe GSM-auksjonen, bare rundt 20 millioner kroner. Men ved at selskapet ikke har lagt ned penger i GSM-frekvenser står selskapet også friere i denne auksjonen, ved at en ikke lenger er tvunget til å by for å få UMTS-frekvenser.

De eksisterende GSM-operatørene i Sveits er Swisscom, diax AG og France Telecom. I tillegg til disse og Telenor Mobile Communications har følgende selskap meldt sin interesse for UMTS-frekvenser i landet: Orange, Hutchison 3G Europe og et konsortium bestående av Telefonica, Sonera og One.Tel.

Til toppen