Telenor eier 1,6 prosent av seg selv

Etter at Telenor nå betaler småaksjonærene en aksje for hver tiende aksje de sitter på, kan Telenor selv konstatere at de sitter på en liten gullskatt.

Telenor ASA melder til Oslo Børs onsdag at selskapet betalte ut 1.896.828 bonusaksjer til privathusholdninger den 4. desember, på ettårsdagen for selskapets børsnotering. Med en sluttkurs tirsdag på 38,30 kroner kommer bonusaksjenes verdi opp i 72,65 millioner kroner.

Men Telenor forteller også at selskapet nå sitter tilbake med en beholdning Telenoraksjer på 28,1 millioner aksjer. Med samme kurs gir dette Telenor en formue i egne aksjer på knappe 1,1 milliarder kroner.

Telenor eier med andre ord cirka 1,6 prosent av selskapets egen aksjekapital, og blir med dette en av de aller største eierne i selskapet. Den største er likevel staten via Nærings- og handelsdepartementet med sine rundt regnet 77,7 prosent.

Til toppen