Telenor-emisjonen i havn....såvidt

Emisjonen i telenor ble overtegnet, men ledelsen vil ikke ut med hvor mye den ble overtegnet. Mye tyder på en heller kjølig mottagelse av aksjen, men "dommen" kommer i morgen klokka 10.00 når aksjen tas opp til notering på Oslo Børs.

Emisjonen i telenor ble overtegnet, men ledelsen vil ikke ut med hvor mye den ble overtegnet. Mye tyder på en heller kjølig mottagelse av aksjen, men "dommen" kommer i morgen klokka 10.00 når aksjen tas opp til notering på Oslo Børs.

I dag klokken 16.30 sendte Telenor ut pressemelding om at emisjonen ble på 42 kroner, helt i bunnen av prisintervallet. Dette kom neppe som noen overraskelse etter at det ble kjent at Telenor senket prisintervallet rett før helgen. Dette betyr at Telenor får tilført 15,6 milliarder kroner som i sin helhet skal brukes til å nedbetale gjeld. Dette er omtrent seks milliarder mindre enn hva de hadde forventet på forhånd.

- Vi er overhodet ikke bekymret over dette. Det er klart at markedsforholdene har vært delaktige til en lav kurs, men nå kan vi som et av de siste teleselskapene som blir privatisert og børsnotert få samme utgangspunkt som våre konkurrenter. Selv om vi kunne ønsket oss et lettere marked, gir børsintroduksjonen oss ikke bare en betydelig kapitaltilførsel, men også et bredere eiergrunnlag, slik at vi kan gjennomføre de startegier selskapet har lagt for videre vekst, sa Hermansen til de fremmøtte.

På pressekonferansen i ettermiddag ville ikke ledelsen i Telenor svare på hvor mye emisjonen var overtegnet. Mye tyder på at interessen fra store og tunge institusjonelle investorer har vært heller liten, selv om ledelsen sa seg godt fornøyd med salget på dagens pressekonferanse.

- Det er ikke naturlig på nåværende tidspunkt å gå ut med hvor mye emisjonen var overtegnet, sa Audun Bø fra DnB Markets på pressekonferansen.

- Men vi er meget fornøyd med tegningen. Dette har så absolutt ikke vært en fiasko slik det har vært antydet i media, sa styreleder Eivind Reiten.

På spørsmål om ikke småsparerne burde føle seg lurt - siden de ikke fikk mulighet til å tegne seg for aksjer etter at det ble kjent at prisintervallet ble senket, svarte ledelsen at det ikke ble tid til å gi fornyet tilbud til disse.

Styreleder Reiten sa at en sekning av prisen uansett er godt nytt for småsparerne som får en større prosentvis rabatt jo lavere kursen er. Rabatten er på to kroner.

Statsråd Grete Knudsen sa at hun hadde vært mer engstelig for småsparerne om emisjonen hadde skjedd på et tidligere tidspunkt. Knudsen siktet til det kraftige børsfallet på telekomaksjer det siste halve året.

I morgen klokka 10.00 blir Telenor omsatt på Oslo Børs med tickerkode "TEL", og fra 15.30 tas den opp til notering på prestisjetunge Nasdaq med tickerkode "TELN".

På grunn av at tilnærmet alle småsparere som har tegnet seg er bosatt i Norge, vil det sannsynligvis bli høyere omsetning av aksjen i på Oslo Børs.

Til toppen