– Telenor er dagens vinner

Men i bakgrunnen lurer Ice.

– Telenor er dagens vinner
Det hviler nå et tungt ansvar på norske konkurransemyndigheter. Sluttbrukerne kan enten bli store vinnere eller tapere på at Netcom overtar Tele2 Norge, sier teleanalytiker John Strand (bildet) til digi.no.

Det er ingen bombe at Netcom-eieren TeliaSonera kjøper opp Tele2 Norge, etter at sistnevnte i fjor høst gikk tapende ut av myndighetenes auksjon på ledige frekvenser. Selskapet sto ribbet tilbake etter å ha bygget et nytt mobilnett for flere milliarder kroner.

Kjøpesummen på 5,1 milliarder svenske kroner tilsvarer om lag 4.600 svenske kroner per abonnent.

Den danske teleanalytikeren John Strand skriver til digi.no at prisen kan forsvares, men bare hvis man ser bort ifra det han hevder er Tele2s ganske høye «churn», altså kundefrafall, samt under forutsetning av at konkurransemyndighetene godtar oppkjøpet blankt, uten krav til endringer.

Markedslederen Telenor sitter tilbake som den store vinneren i spillet i det norske telemarkedet som nå utspiller seg, mener Strand.

– Dagens vinner er helt klart Telenor, som med den foreslåtte modellen ikke trenger å frykte at Netcom begynner å dumpe prisene i overskuelig fremtid. I praksis vil nok denne «i-markedet-konsolideringen» sikre at de høye norske prisene – sett med europeiske øyne – kan holdes på samme nivå en god stund fremover, sier han.

Oppkjøpet av Tele2 Norge kan betraktes fra tre vinkler, ifølge analytikeren. Han viser til tilsvarende kjøp i Østerrike (3/Orange), Irland (O2/3) og sist i Tyskland med E-Plus/Telefonica. I så fall spekulerer han i tre mulige utfall:

1. Et samlet Netcom/Tele2 kan bli tvunget av myndighetene til å selge ut deler av virksomheten. Her vil virksomhetene OneCall og Network Norway være opplagte kandidater til et nedsalg.

2. Netcom/Tele2 kan bli tvunget til å selge ut deler av infrastrukturen. En mulig kjøper er Ice.net, som vil kunne love myndighetene å redusere norske sluttbrukerpriser med 30 prosent innenfor en periode av 12 måneder.

3. Norske konkurransemyndigheter setter foten ned og avviser oppkjøpet. Det kan skyldes frykt for at et marked med to aktører historisk sett har betydd at høy ARPU (gjennomsnittlig omsetning per abonnent per måned) og at inntjening er viktigere enn å opprettholde markedsandelen - Netcom er et godt eksempel på dette, skriver Strand.

EIvind Helgaker i Ice skal lansere nytt 4G-mobilnett i Norge neste år. Og gjør det over flere frekvenser enn det Netcom og Telenor kan.
EIvind Helgaker i Ice skal lansere nytt 4G-mobilnett i Norge neste år. Og gjør det over flere frekvenser enn det Netcom og Telenor kan. Bilde: Ice.net

Ice holder kortene

Et sammenslått Netcom/Tele2 vil få en markedsandel blant norske mobilkunder på 40 prosent, og tar dermed for alvor opp kampen mot markedsledende Telenor. Men myndighetene har lagt opp til og ønsket seg tre landsdekkende mobilnett. Ice planlegger å bli den tredje aktøren og skal allerede neste år utfordre de andre med eget 4G-mobilnett.

Ice-sjef Eivind Helgaker ønsker i dag ikke å kommentere noen ting rundt nyheten at TeliaSonera kjøper Tele2.

– Kan det være aktuelt for dere å kjøpe mobilnettet Tele2 har bygget ut i Norge?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Helgaker til digi.no.

Ifølge ham er planen til Ice.net nå å bytte ut selskapets eksisterende nettverk, som er basert på 450 Mhz-frekveksen eller det gamle NMT-båndet for mobilt bredbånd med svært langtrekkende dekning, og oppgradere til LTE/4G.

– Som vi nylig kunngjorde på Post- og teletilsynets PT-forum går vi "all in" på 4G og gjør det med de nye frekvensene vi vant på auksjon i kombinasjon med de eksisterende (450 Mhz) frekvensene. Det skaper en enorm dekning med gode hastigheter, og opptil 37,5 megabit/s med den samme dekningen vi har i dag.

Ice.net er inne i en prosess hvor de skal velge hvilken utstyrsleverandør som skal oppgradere nettet deres. Helgaker lover at de skal lansere nytt mobilnett neste år.

– Vi er nå inne i en prosess med å velge våre leverandører (av telekomutstyr, red.anm.). Utover det vil jeg ikke si mer enn at det blir 2015 som blir et veldig spennende år for Ice, og det blir da vi lanserer vårt 4G-nett. Tidspunktet for lanseringen avhenger blant annet av hvilken leverandør vi velger. Vi gleder oss veldig til å bygge vårt eget mobilnett. Produktene vi skal selge kommer til å bli fantastiske, sier Helgaker.

John Strand ser for seg at Ice kan komme til å overta Tele2s fysiske nettverk og tegne en nasjonal roamingavtale med Telenor. Slik kan de ta på seg rollen som utfordrer i det norske mobilmarkedet.

– Telenor og ikke minst Netcom bør frykte at Ice gjør det som Free Mobile har gjort i Frankrike, og som norske myndigheter med stor sannsynlighet ønsker skal skje.

Sluttbrukerne blir store vinnere eller tapere Analytikeren sikter til situasjonen i Frankrike, der Free Mobile på kort tid snudde opp ned på markedet.

– Det Free Mobile har gjort er å lage en lavkostoperatør som på meget kort tid reduserte prisene i Frankrike betydelig. De bygget opp et begrenset nettverk (som Tele2 har gjort) og så kombinerte de det med en nasjonal roamingavtale med Orange, slik at de kunne levere et svært rimelig mobilprodukt. I praksis gikk Frankrike da fra å være et av de dyreste landene til et av de rimeligste i Europa, forklarer John Strand.

Vinnere og tapere

En tilnærmet identisk situasjon kan nå oppstå i Norge, mener han, og tenker seg da Ice i rollen som lavprisaktør, forutsatt hva konkurransemyndighetene velger å gjøre

– Dagens handel vil enten medføre at sluttbrukerne blir store vinnere eller store tapere. Det ligger nå et tungt anvar på myndighetene, som nå skal treffe en beslutning som enten vil møte motstand hos Telenor og Netcom/Tele2, alternativt hos de som taler forbrukernes sak med utgangspunkt i de argumentene Tele2 har brukt gjennom en del år - for å fastholde asymmetriske termineringspriser som subsidierte det mobilnettet som Telenor har bygget, avslutter Strand.

    Les også: