Telenor er dårlig likt

En MMI-undersøkelse bekrefter at folk flest har lite til overs for Telenor.

En MMI-undersøkelse bekrefter at folk flest har lite til overs for Telenor.

Telenor taper terreng i omdømme. I MMIs årlige undersøkelse blant Norges 115 største selskaper, svarte hele 33 prosent at de har et dårlig inntrykk av Telenor. Dette gir Telenor en bunnplassering i omdømme.

Det var bare NSB som kom dårligere ut, der 43 prosent av respondentene svarte dårlig inntrykk av selskapet. På tredjeplass over misfornøyde slår SAS ut med 32 prosent.

Direktør i MMI, Erik Dalen bekrefter at det har gått nedover med Telenors ry i en årrekke. Han tror det skyldes relativt brutale nedbemanningsprosesser som har skjedd samtidig med gode resultater.

En annen årsak til misnøye kan skyldes at flere forretningsområder er blitt solgt ut. Fra å være et kjært statsmonopol som «alle» eide, har Telenor blitt et børsnotert selskap med profitt og aksjekurs som de fremste verdier.

Telenor synes også å ha utviklet en noe arrogant holdning til omgivelsene i forhold til sin tidligere monopolsituasjon som kan være vanskelig å riste av seg og oppleves som ubehagelig, mener Dalen.

Undersøkelsen er blitt gjort 950 personer blant personer i Norge over 15 år.

Noe har tydelig skjedd for telegiganten. For bare ni til ti år tilbake var Telenor nemlig blant de beste evaluerte bedrifter, der hele 85 prosent svarte at de har et godt inntrykk av selskapet.

Noen kan dermed synes fortsatt å ønske at viktige tjenester som telefoni og telekomminikasjon skal være under offentlig kontroll.

Til sammenligning er Tine den bedriften nordmenn liker best, tett etterfulgt av Coop.

Til toppen