Telenor er lei av å subsidiere Netcom

Lover lavere ringepriser så fort de får like villkår som Netcom.

Telenor er lei av å subsidiere Netcom
Bilde:

Post- og teletilsynet har pålagt Telenor og Netcom å redusere sine termineringsavgifter.

Termineringsavgiften er en pris per minutt som belastes en operatør når en av deres kunder ringer til en kunde i et annet nett. Så er det opp til operatøren å velge hva prisen skal være for sine kunder. Ofte er den lavere en termineringsavgiften, og så tar operatøren igjen det med å tjene mer på noe annet.

I dag kan Netcom kreve 91 øre for hvert minutt en Telenor-kunde ringer en av deres abonnenter, mens Telenor kan kreve 65 øre for samtaler som går den andre veien.

Teletilsynet har latt Netcom få kreve en høyere avgift av Telenor, fordi de er en større aktør og dermed nyter godt av at de kan sende flere fakturaer til konkurrentene, når deres kunder ringer til en Telenor-kunde.

Nå er det imidlertid slutt på det, og fra 1. august 2008 må begge aktørene operere med samme termineringspris. I tillegg kuttes den gradvis ned fra dagens 91 øre per minutt, til 45 øre minuttet i 2010.

Det misliker Netcom sterkt. De klager over at de vil miste en tredjedel av sitt overskudd, og at mesteparten av det ender opp i lomma til konkurrenten Telenor.

    Les også:

Telenor stiller seg uforstående til Netcoms argumentasjon. De hevder at Netcom bruker argumenter som er stikk i strid med hva moderselskapet TeliaSonera forfekter.

- I Sverige oppfordret Netcoms moderselskap TeliaSonera til symmetrisk termineringsavgift i Sverige, sier Morten Karlsen Sørby, administrerende direktør i Telenor Norden, til digi.no.

Han trekker frem at TeliaSonera sendte ut en pressemelding 11. februar 2006, der de tok til orde for en symmetrisk termineringsavgift for:

"TeliaSonera Mobile Networks AB erbjuder alla telebolag i Sverige att teckna ömsidiga avtal om kraftig sankte samtrafikkpriser i mobilnäten. Likvärdiga villkor ar en förutsättning för att konkurrensen skal fungera på den svenska marknaden för mobiltelefoni"

Ifølge regnestykket som Netcom opererer med, gir symmetriske termineringsavgifter en konkurransevrideende fordel til den største aktøren i markedet. De hevder at Telenor vil tjene omtrent 600 millioner kroner på at Post- og teletilsynet regulerer termineringsprisene til å bli like for Telenor og Netcom.

Telenor mener at dette er å snu saken på hodet.

- Vi kjenner oss ikke igjen i tallene som Netcom opererer med. Det det er snakk om, er at vi slutter å subsidere Netcom, sier Sørby, til digi.no.

Han mener også at beløpet det er snakk om, er en tredjedel lavere enn det Netcom opererer med.

- Vi mener at vi og våre kunder i dag subsiderer Netcom med 400 millioner, sier Sørby.

Telenor ser frem til at det skal bli en slutt på det, og de lover at den reduserte prisdifferansen skal komme kundene tilgode.

- Når vi får lavere varekost, så reduserer vi prisene tilsvarende - øre for øre, lover Sørby.

Telenor forteller også at det nå er uvanlig med asymmetriske priser i Europa.

- Dette er ikke en særnorsk diskusjon. Hele Europa går for dette prinsippet, inklusive Netcoms morselskap TeliaSonera. Det er stort sett symmetriske villkår i EU, ingen store land har asymmetriske termineringsavgifter, sier Sørby.

Ifølge Telenor, har EU gjort utregninger og analyser som slår fast at symmetrisk regulering er samfunnsmessig optimalt.

Selv om det nå blir like priser for Telenor og Netcom, slipper fortsatt Tele2 unna. De får lov til å fakturere Telenor og Netcom mer for samtaler som kommer fra deres nett.

- Vi stiller oss undrende til at Tele2 fortsatt får differensiere. Vi skjønner ikke hvorfor de ikke gjør det for alle, sier Sørby til digi.no.

Netcom-sjef August Baumann har også truet med at priskuttet gjør selskapet mindre lysten på å foreta store investeringer. Han viser blant annet til at Netcom investerte mindre i årets første halvår, enn i samme periode i fjor.

- Risikovilligheten er sterkt redusert på grunn av usikkerheten fra myndighetene, sa August Baumann, administrerende direktør i Netcom, til digi.no.

Telenor er ikke nådige i sin kommentar til dette.

- Det er rett og slett useriøst, sier Pål Kvalheim, informasjonssjef i Telenor.

- Det fremstår som tomme trusler. Skal du være konkurransedyktig, så må du investere, sier Sørby, til digi.no.

Mens Netcom viser til en nedadgående trend i investeringsbeløpene, forteller Telenor at de øker på. Sammenlignet med tempoet i 2004 og 2005, hevder Telenor å ha økt investeringene de tre siste kvartalene.

- Investeringene ligger jevnt over på mellom 7-10 prosent av omsetningen hvert år, sier Sørby.

Netcom er også kraftig uenig i prisnivået som Post- og teletilsynet har satt.

- Vi er enig i at prisen skal ned, men vi er ikke enig om at den skal ned til 45 øre, sa Kjetil Haukås, finansdirektør i Netcom, til digi.no tidligere denne uken

Telenor på sin side, ser ingen grunn til å klage, selv om den også medfører lavere inntekter.

- Vi har akseptert det nivået som nå ligger. Vi har hatt argumenter, men har ikke påklaget det nivået som nå foreligger, sier Sørby.

Telenor vil heller ikke være med på at Netcoms argument om at PT har sett seg blind på å bare fokusere på lavere pris.

- Det er den synlige delen for folk flest, de gjør mye annet som ikke er så synlig. Det er konkurransen som driver prisene ned, mye mer enn Telepriser.no, sier Kvalheim.

- Etter vårt syn er det en tøff konkurranse og markedet fungerer, sier Sørby.

    Les også:

Les mer om: