Telenor-erstatning opp for ankedomstol

Dag Melgaard har ingen klar formening om hvordan den tredje rettsbehandlingen vil gå.

Telenor-erstatning opp for ankedomstol

Dag Melgaard har ingen klar formening om hvordan den tredje rettsbehandlingen vil gå.

Oslo/Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Tirsdag starter nok en etappe i Telenors russiske rettsmaraton. Da kommer erstatningen på 11,6 milliarder kroner opp for ankedomstolen i Tyumen i Vest-Sibir.

Minoritetsaksjonæren Farimex har i flere rettsinstanser i Sibir fått medhold, og Telenor er dømt til å betale 11,6 milliarder kroner (1,7 milliarder dollar) i erstatning til de øvrige aksjonærene i VimpelCom. Ankedomstolen i Tyumen er den tredje instansen som behandler saken.

– Vi har ikke noen klar formening om hvordan domstolen vil behandle denne saken, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor til NTB.

Ny dommer
Men selskapet tolker to hendelser i forkant av ankesaken som positive. Dommeren som har ledet domstolen i Tyumen og forberedt saken, har nå gått av. Det skjedde to dager etter at statsminister Jens Stoltenberg sist tirsdag møtte president Dmitrij Medvedev og statsminister Vladimir Putin i Moskva. I samtalene brukte Stoltenberg mye tid til å komme med innstendige oppfordringer om å unngå et tvangssalg før behandlingen i russisk rettsvesen er ferdig.

– Vi vet at dommeren går av etter mer enn 30 års tjeneste. Om dette er tilfeldig eller ikke, har vi ingen formening om, sier Melgaard.

Tvangssalg
Selskapet opplever det også som positivt at namsmannen i Moskva i slutten av forrige uke uttalte at det vil ta en god tid før Telenors aksjer i VimpelCom kan selges for å dekke boten. Russiske rettsregler åpner for å drive inn boten før neste rettsinstans har behandlet saken. Telenor gikk til rettslige skritt i Moskva for å få stanset inndrivingen, men forretningsdomstolen har to ganger utsatt å behandle saken. Nå skal den etter planen opp for forretningsdomstolen 2. juni.

Konfliktfylt
Telenor har hele tiden hevdet at det ikke er Farimex, men den andre storaksjonæren i VimpelCom – den russiske Alfagruppen – som står bak rettstvisten. Telenor er innstilt på å stå løpet ut for å sikre seg sine verdier.

– Vi er inne i det femte året med konflikt med Alfa-gruppen, og har sett så mange forsøk på å tilrane seg våre verdier både i VimpelCom og det ukrainske selskapet Kyivstar, at vi ser at dette er en kamp vi bare må ta, sier Melgaard.

Til høyesterett
Målet er å få brakt saken fra Sibir til høyesterett i Moskva. Selskapet håper russisk høyesterett vil kunne komme til andre konklusjoner og forkaste søksmålet.

For fem år siden vant Telenor fram i russisk høyesterett i en sak som har visse likhetstrekk med tvisten om VimpelCom-aksjene. Også den gangen var det en ubetydelig minoritetsaksjonær som vant fram i lokale domstoler.

– I Krasnodar vant minoritetsaksjonæren Makarenko fram med sitt krav om å få omgjort vedtektene i VimpelCom. Vi førte saken helt fram til høyesterett, som ga oss medhold. I tillegg slo høyesterett fast at for fremtiden skal ingen kunne saksøkes et annet sted enn der vedkommende bor, eller der et selskap er registrert, sier Melgaard.

Han hevder at dette er en av årsakene til at det ikke er Alfagruppen som denne gang har gått til søksmål mot Telenor.

Fakta om VimpelCom-striden

  • Telenor eier 33,6 prosent i VimpelCom som er Russlands nest største mobilselskap. Den andre storaksjonæren er den russiske Alfagruppen som sitter på 42,4 prosent av aksjene.
  • Telenor og Alfagruppen røk uklar om VimpelComs oppkjøp av det ukrainske mobilselskapet URS/Wellcom. Den 12. mars i år ble det kjent at en domstol i den sibirske byen Omsk har tatt arrest i Telenors aksjer i VimpelCom.
  • Arresten ble tatt for å sikre inndrivingen av bøter på vel 11 milliarder kroner. Dette tilsvarer igjen summen det ukjente selskapet Farimex har saksøkt Telenor for.
  • Telenor hevder at Farimex opptrer som stråmenn for Alfagruppen. Dette blir bastant avvist av Alfagruppen.
  • Nå pågår en intens rettskamp mellom de to selskapene. Telenor gjorde et mislykket forsøk på å få en forretningsdomstol i Moskva til å stanse inndrivingen av milliardbøtene inntil ankesaken fra Omsk er avgjort
  • .
Til toppen