Telenor etablerer egen enhet bare for Norge

Ragnar Kårhus blir toppsjef i nyetablerte Telenor Norge, og Berit Kjøll sier takk for seg.

Telenor etablerer egen enhet bare for Norge

Ragnar Kårhus blir toppsjef i nyetablerte Telenor Norge, og Berit Kjøll sier takk for seg.

Telenor reorganiserer sin virksomhet i det norske markedet, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Det etableres en norsk enhet, Telenor Norge, som en del av Telenors nordiske virksomhet. Den nye virksomheten skal ledes av Ragnar Kårhus (bildet) som i dag er assisterende nordensjef. Reorganiseringen medfører også enkelte endringer i den øverste ledelsen i Telenors norske virksomhet, heter det.

Ifølge konserndirektør og leder for Telenor Nordic, Morten Karlsen Sørby, ønsker man å rendyrke nasjonale organisasjoner i den nordiske virksomheten for å skape balanse mellom lokal markedskraft og stordriftsfordeler på tvers i Norden.

– Fortsatt skal vi samarbeide om nordisk drift, produktutvikling og andre strategiske prosjekter, men det er viktig at vi får en enda raskere og mer markedsorientert organisasjon lokalt i Norge, sier Karlsen Sørby. Han tror etableringen av Telenor Norge vil bli oppfattet positivt i markedet og internt i organisasjonen

Karlsen Sørby venter at den nye organiseringen skal gi gevinster i form av et mer kundedrevet Telenor. Han håper at dette skal bringe Telenor videre i omdømmearbeidet.

I forbindelse med restruktureringen forlater to profilerte ledere Telenor: Berit Kjøll og Anders Hauglie-Hanssen.

– Som leder for privatmarkedsdivisjonen har Berit Kjøll levert gode resultater og gitt kundeorienteringen og den interne kulturbyggingen i Telenor et kraftig løft. Samtidig har hun vært en viktig bidragsyter i arbeidet med å forbedre Telenors eksterne omdømme i Norge, sier Karlsen Sørby. – Anders Hauglie-Hanssen har levert solide resultater gjennom de seks årene han har vært i Telenor. Først som leder for bedriftsmarkedsdivisjonen, og senere som leder for Nordic Mobile med ansvar for den norske mobilvirksomheten. Jeg har forståelse for deres valg, men vi kommer til å savne deres bidrag fremover.

Foruten Ragnar Kårhus ledes Telenor Norge av Svein Henning Kirkeng (forbrukermarked), Rolv-Erik Spilling (bedriftsmarked), Berit Svendsen (produkt, plattform og IS), Ingrid Lorange (drift), Bjørn Ivar Moen (distribusjon), Harald Krohg (videresalg), Katarina Norderud (finans), Håkon Sæther (personal) og Pål Kvalheim (kommunikasjon).

Til toppen