Telenor etablerer eget ASP-selskap

Telenor Bedrift går sammen med Webcenter Solutions om å etablere et nytt norsk IT-selskap som utelukkende skal fokusere på fjerndrift av dataløsninger for offentlige løsninger.

Telenor Bedrift går sammen med Webcenter Solutions om å etablere et nytt norsk IT-selskap som utelukkende skal fokusere på fjerndrift av dataløsninger for offentlige løsninger.

ASP-selskapet vil tilby driftskonseptet "Login" fra Telenor Bedrift sammen med programvare fra Webcenter.

Selskapet vil i tillegg til standard Microsoft programvare tilby produksjonssystemer som regnskap, lønn og personal, sak og arkiv, e-handelsløsninger for offentlige innkjøp, intranett, e-post, tilgang fra hjemmekontor, ekstranett for politikere og samarbeidspartnere samt et integrert servicetorg. Alle løsningen driftes av Telenor og er tilgjengelig over faste leide linjer, ISDN, vanlig telefoni eller GSM-nettet.
Les også:
Telenor står klar med ASP-tjeneste
- Vi tror offentlig sektor i Norge har store behov for enkle og effektive løsninger for fjerndrift av sine IT-systemer, sier administrerende direktør Morten Lie i Webcenter Solutions. Han mener det nye selskapet kan være raskt på banen med et komplett og solid produkt-, og tjenestespekter.


Det nye selskapet vil være operativt i løpet av andre kvartal 2000 og vil ha nærmere 50 medarbeidere. Det vil etableres 3-5 regionale driftssentere og det er et mål å etablere virksomheten i Sverige og Danmark innen utgangen av året, opplyser selskapene i en pressemelding.

Til toppen