Telenor falt med 9 milliarder på børsen

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas opplevde en av de verste dagene noen sinne på børs.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas opplevde en av de verste dagene noen sinne på børs.

Telenor sank i løpet av noen timer onsdag med hele 9 milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjen sluttet på kr. 50,75, som er en nedgang på 9,38 prosent fra dagen før.

Noe av forklaringen er at konsernsjef Jon Fredrik Baksaas onsdag la fram tall for første kvartal som markedet var lite fornøyd med.

Kundene dropper fasttelefonen. Det fører til nye kutt i Telenor. 1,5 milliarder kroner i kostnadskutt med effekt fra 2007, ble varslet av konsernsjefen.

I Telenor er det først og fremst mobilmarkedet som vokser, spesielt internasjonalt. Mobilkundene står nå for 53 prosent av driftsinntektene. Tallet på mobilabonnenter økte med 2,4 millioner i første kvartal til 21,4 millioner.

Da tallene ble presentert onsdag, konstaterte konsernsjef Jon Fredrik Baksaas at en stadig større andel av Telenors driftsinntekter og resultater kommer fra mobilvirksomhetene utenfor Norge.

- Vi forventer at denne utviklingen fortsetter. Vi ser en tydelig trend i markedet for telefonitjenester der mobil- og bredbåndstelefoni øker på bekostning av tradisjonell fasttelefoni.

Da Telenor gikk på børs i 2000, lå aksjen lenge på 40 kroner. Deretter startet en nedtur som nesten halverte verdien av det gamle statsselskapet. Aksjen så 21-tallet på Oslo Børs før det snudde våren 2003.

Fra da har det bare gått en vei inntil aksjen passerte 60 kroner og selskapets verdi 100 milliarder tidligere i år.

Med onsdagens dårlige nyheter valgte mange aksjonærer å realisere store gevinster før nedturen stanset like over 50 kroner.

Verdien av Telenor lå ved børsslutt onsdag i overkant av 88 milliarder kroner.

Totalt gikk driftsinntektene i området som heter Fixed Norge ned med 4,5 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Reduksjonen i telefoni- og datainntekter ble bare delvis kompensert av veksten i antall ADSL-abonnenter.

Kostnadene i Fixed skal dermed reduseres med 1,5 milliarder. Men hvor mange årsverk dette innebærer var ikke Baksaas konkret på onsdag.

- Alle detaljer er ikke på plass. Men det er klart at med dagens teknologiske utvikling betyr en effektivisering også en reduksjon i antall årsverk, sa han.

Telenor avsluttet for kort tid siden sitt forrige innsparingsprogram, Delta4, hvor det ble spart inn over fire milliarder kroner.

Resultatet før skatt endte på 2.815 millioner kroner mot 5.033 millioner i første kvartal i fjor. Reduksjonen i resultatet før skatt skyldes i stor grad at det i første kvartal i fjor ble inntektsført en gevinst på 2,6 milliarder kroner etter salget av det greske mobilselskapet Cosmote.

Men heller ikke driftsresultatet sto i forhold til forventningene. Markedet ventet et resultat på 5,5 milliarder kroner, mens resultatet Baksaas kunne presentere var 5,1 milliarder. Det er 58 millioner mer enn i første kvartal i fjor.

Marginen for driftsresultatet falt med 2 prosentpoeng fra i fjor til i år. Den var 33,4 prosent i første kvartal i år mot 35,4 prosent i samme kvartal i fjor.

Driftsinntektene økte i første kvartal i år til 15,3 milliarder kroner, en økning på 7,2 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor, men godt under analytikernes forventninger som lå på et gjennomsnitt på drøye 16 milliarder.

Til toppen