Telenor får lov til å legge ned Alfanummer

Telenor får lov av Post- og teletilsynet å legge ned Alfanummertjenesten, men pålegges å endre overgangsordningene sine.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard, sier at selskapet fortsatt ønsker å legge ned Alfanummertjenesten, men at selskapet har for vane å følge pålegg fra Post- og teletilsynet (PT).

PT fikk inn 61 klager fra brukere som hadde ulike reaksjoner på nedleggelsen, alt fra at Telenor ikke kunne legge ned tjenesten til at varslingstiden var for kort.

Melgaard sier at det var mye når én prosent av selskapets 6000 kunder klagde på tjenesten.

- Det forteller også at det ikke er så mange som trenger spesialordninger

I vedtaket fra Post- og teletilsynet avvises alle klager mot at nedleggelsen skjer, med begrunnelse i at Telenor ikke er pålagt å drive Alfanummertjenesten i det eksisterende regelverket.

Tilsynet krever imidlertid at Telenor varsler om nedleggelsen en gang til og at kundene gis en ny overgangsperiode i tråd med det Telenor selv foreslår overfor tilsynet i et eget brev.

Der foreslår Telenor en overgangsordning som er så lang at en får med seg nye telefonkataloger, foruten at kundene får flere ulike alternativer til hvordan ruting videre til andre nummer fra Alfanummer skal foretas.

I vedtaket heter det at Telenors opprinnelige varsel om nedlegging av tjenesten ikke oppfyller forskriftene til teleloven, og at nytt varsel må sendes til kundene.

Telenors lille konkurrent, Teletopia, har tidligere tilbudt seg å overta Alfanummertjenesten. Den saken kan du lese her.