Telenor får nei til kjøp av konkurrent

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har kjøpt konkurrenten Tiscali, men nå kan det gå mot tvangssalg.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har kjøpt konkurrenten Tiscali, men nå kan det gå mot tvangssalg.

Avdelingsdirektør Lasse Fridstrøm i Konkurransetilsynet sier til Dagens Næringsliv at tilsynet mener at Telenors oppkjøp av bredbåndsselskapet ikke bør tillates fordi det svekker konkurransen i et marked som er vesentlig begrenset fra før.

Telenor mener på sin side at oppkjøpet av Tiscali ikke vil påvirke verken den nåværende eller fremtidige konkurransesituasjonen i bredbåndsmarkedet, og stiller seg undrende til tilsynets vurdering.

Selskapet vil nå likevel se nærmere på Konkurransetilsynets begrunnelse. Selskapet har frist til 20. januar med å gi merknader til tilsynets vurdering. Etter dette har tilsynet 15 arbeidsdager med å fatte et vedtak. Vedtaket kan ankes inn for Moderniseringsdepartementet.

Telenor fikk i august tilslag på å kjøpe den norske delen av italienske Tiscali for 50 millioner kroner, og overta ansvaret for 45.000 kunder. Med oppkjøpet ville Telenor ha oppnådd kontroll med 56 prosent av bredbåndsmarkedet i Norge. I dag har Telenor 52 prosent av dette markedet.

Konkurransetilsynet mener det er en fordel om de små aktørene i markedet slår seg sammen til mer slagkraftige enheter.

Til toppen