Telenor fikk mobillisens i Østerrike

1997 så langt, ser ut til å bli Telenors mobilår. Ikke bare gjør selskapet det skarpt på hjemmebane, men selskapet kaprer også nye mobillisenser i utlandet. I tillegg til Tyskland og Hellas, kan selskapet nå legge Østerrike til porteføljen.

1997 så langt, ser ut til å bli Telenors mobilår. Ikke bare gjør selskapet det skarpt på hjemmebane, men selskapet kaprer også nye mobillisenser i utlandet. I tillegg til Tyskland og Hellas, kan selskapet nå legge Østerrike til porteføljen.

Connect Austria, det Telenor er medeier, får nemlig lisensen til det tredje østerriske mobiltelefonnett av typen DCS-1800. Samtidig faller det tidlige varslede søksmålet bort.

Det mest overraskende er imidlertid at konkurrenten til mobillisensen, britiske Orange, blir deleier i Connect Austria, med samme eierandel som Telenor.

- Vi kom fram til en fornuftig løsning, konstaterer administrerende direktør i Telenor Invest, Jan Edvard Thygesen, overfor digi.

- Orange er en erfaren mobiloperatør som allerede driver en DCS-1800 lisens i Storbritannia som 4. operatør.

Da østerriske telemyndigheter forlenget søknadsfristen på lisensen fra juni til juli, kom Orange inn som søker nummer to. Dette resulterte også i at Connect Austria anla søksmål mot myndighetene, både fordi selskapet kunne risikere å miste lisensen i 13. time, men også fordi prosessen med å etablere et kommersiellt mobilnett ble forsinket med en måned, med muligheter for tapte inntekter.

Thygesen sier at med den løsningen som nå foreligger så vil det ikke bli noe av søksmålet.

Lisensen som selskapet har fått gjelder for 20 år og lisenskostnadene beløper seg til 2,3 milliarder østerriske shilling (1,2 mrd. kr). I løpet av en 10-års periode skal selskapet etter foreliggende planer ha 30 prosent av det raskt voksende mobilmarkedet i Østerrike.

Connect Austria eies - foruten av Telenor og Orange med 17,45 prosent eierandel hver, av Tele Danmark med 15 prosent, tyske VIAG med 20 prosent og det østerriske industrikonserner Radex Heraklith med 20,1 prosent, samt den østerriske bank Constantia med 10 prosent.

Østerrike har fra før to operatører på mobilområdet, begge med GSM 900-lisenser. I tillegg finnes to analoge nett basert på NMT 450 og NMT 900. Det statlige østerriske televerket har i dag enerett til utbygging og drift av infrastruktur.

Landet har i dag en mobiltelefonpenetrasjon på i underkant av 10 prosent, eller ca. 730.000 abonnenter.

Til toppen