Telenor fikk utsettelse i Russland

Ankesaken i Sibir var «ikke korrekt varslet».

Telenor fikk utsettelse i Russland

Ankesaken i Sibir var «ikke korrekt varslet».

Ifølge en pressemelding fra Telenor, besluttet forretningsdomstolen i Tyumen i Sibir i dag å gjenoppta ankebehandlingen av erstatningsdommen mot Telenor East Invest 10. juni 2009.

Etter det opprinnelige tidsskjemaet skulle ankesaken behandles i dag.

Begrunnelsen er at «tredje part ikke var korrekt varslet».

Telenors anke gjelder dommen i Omsk i Sibir 2. mars i år der Telenor ble idømt en erstatning på 1,73 milliarder amerikanske dollar etter et søksmål fra Farimex Products, som eier tegningsretter tilsvarende en andel på 0,002 prosent av aksjene i VimpelCom.

    Les også:

Til toppen