Telenor foreslo ikke hestehandel om ADSL

Telenor lovet ikke økt ADSL-bygging mot lavere konkurranse. Her er brevet Telenor sendte:

I en sak i Aftenposten i dag blir Telenor anklaget for å ha sendt et hemmelig tilbud til regjeringen under Soria Moria-forhandlingene.

Nyhetsbrevet MandagMorgen skal ifølge Aftenposten ha tilbudt regjeringspartene alle i Norge et ADSL-tilbud. Som motytelse skal Telenor ha ønsket å stopp kuttene i prisene Telenor tar for å leie ut nettopp ADSL-telefonlinjene til konkurrenter.

Kuttene Post- og teletilsynet har foreslått vil redusere Telenors inntekter i 2007 med over 400 millioner kroner, anslår analytikere.

    Les også:

Telenor ønsket også å stoppe salget av BaneTele til energiselskapene. Mot dette skulle Telenor bygget ut sitt ADSL-nett utover det som i dag er lønnsomt, hevder MandagMorgen.

Verken i Aftenposten eller MandagMorgen har Telenor bekreftet brevet til regjeringspartene eller det påståtte innholdet.

Men da digi.no tok kontakt med Telenor, får vi servert en helt annen historie.

- Det var ikke vi som tok noe initiativ. En rådgiver i Arbeiderpartiet bad oss om en gjennomgang av utbyggingen på bredbånd og vi sendte denne så til Aps stortingsgruppe, forteller informasjonssjef i Telenor, Arild S. Johannessen til digi.no.

- I brevet forteller vi at vi dekker rundt 90 prosent av befolkningen og vi arbeider med å øke denne andelen. Vi fremsetter ikke ønsker eller forslag i brevet, men på slutten påpeker vi at kuttene Post- og teletilsynet foreslår vil ramme oss hardt, forteller Johannessen til digi.no.

digi.no har fått en kopi av brevet som Telenor sendte til Aps stortingsgruppe. Brevet er skrevet av Hilde Widerøe Wibe, leder for myndighetskontakt i Telenor Nordic. og sendt til Ap 23. september, 11 dager etter valget.

I brevet fremlegger Telenor påstander om at kuttene i priser vil kunne bremse utbyggingen, men kommer hverken med noen konkrete løfter eller trusler om kutt. Det står heller ikke noe om BaneTele i brevet slik MandagMorgen og Aftenposten skriver.

Her er hele brevet:

Hei (medlem av Aps stortingsgruppe)

Her kommer som lovet en kortfattet oppdatering på status, muligheter og begrensninger innen videre bredbåndsutbygging for hele Norges befolkning.

Bredbånd til hele Norges befolkning!

De rød-grønne partiene har alle programfestet en målsetting om 100% bredbåndstilbud i Norge innen utgangen av 2007. 90 prosent av alle husstander i Norge har innen september 2005 tilbud om bredbånd, nær sagt alle organisasjoner og offentlige virksomheter samt de fleste bedrifter. I privatmarkedet har nærmere 40 prosent tatt i bruk bredbånd, og det forventes en stigning til 45 prosent innen utgangen av året. Bredbånd er i ferd med å bli en viktig del av vår nasjonale infrastruktur, i Norge såvel som i resten av Europa. Ingenting tyder på at den utviklingen ikke vil fortsette og forsterkes.

Telenor ønsker fortsatt å bidra til å bygge bredbåndsinfrastruktur til hele Norges befolkning. I løpet av 2005 vil vi ha bygget ut ADSL (bredbånd over vårt kobbernett) til 90 prosent av alle husholdninger i Norge. Vi ser nå nærmere på hvordan vi også kan tilby bredbånd til de resterende 10 prosent, som utgjør 200.000 husstander. Det er mulig å bygge ut ADSL til nærmere 95 prosent, og vi vurderer dessuten andre teknologier i grisgrendte strøk.

I en tid hvor kravet om bredbånd for alle er unisont i samfunnet, opplever Telenor samtidig at Post- og Teletilsynet vil regulere ned våre priser kraftig (på kobberaksessen). En konsekvens av dette er reduserte incentiver for utbygging i restmarkedet. I tillegg vil dette også redusere incentivene for investeringer i nettet for å oppgradere til høyere hastigheter, spesielt utenfor de store byene.

Telenor ber derfor om at den nye regjeringen legger vekt på stabile rammebetingelser som fortsatt gir incentiver til videre investering i bredbåndsinfrastruktur. Markedsaktørene er villig til å bygge ut bredbånd, og vi håper at vi ikke blir utsatt for en statlig regulering som vil forsinke den nasjonale bredbåndsbyggingen i Norge.

God helg!

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

Hilde Widerøe Wibe

Leder myndighetskontakt

Telenor Nordic

Til toppen