Telenor forsker på fjernstyring

Telenors forskere arbeider med nye teknologi for fjernstyring av maskiner sammen med matkjeden ICA.

Telenors forskere arbeider med nye teknologi for fjernstyring av maskiner sammen med matkjeden ICA.

Telenor driver ikke bare kommunikasjon i form av GSM, UMTS, fastnett og satelitt.

Fem forskere tilknyttet Telenor Research and Development R&D (tidligere FOU), er nå i gang med et omfattende radiokommunikasjonsprosjekt i Tromsø.

Med støtte fra Innovasjon Norge, kjører Telenor R&D et pilotprosjekt i samarbeid med ICA-kjeden og automasjonsselskapet Spider. Tanken er å utstyre sensor noder med smalbånds radiokommunikasjon i kjøledisker som formidler temperatur data inn til sentrale systemer.

Dette er et behov som ikke dekkes i dag, og som kan bety store gevinster for butikk-kjeder i Norge og utlandet. Både i form av en halvering av installasjonskostander og lavere energikostnader.

- Undersøkelser fra SNT viser at opptil 50 prosent av alle kjøledisker kan ha høyere eller lavere temperatur i kjølediskene, sier forskningsleder Bjørn Thorstensen i Telenor RND til digi.no.

Energikostnader kan utgjøre 40 prosent av kostnadene hos en butikkjede. Dersom kjøledisken konstant kjører to grader for høyt, kan dette gi betydelig utslag på strømregningen.

I snitt koster det mellom 50.000 til 60.000 kroner bare for å kable opp en kjøledisk. Thorstensen anslår at radiokommunikasjon kan halvere installasjonskostnadene og samtidig doble avansen.

Pilotprosjektet er nå igang med en RIMI-butikk i Tromsø som er utstyrt med det trådløse temperaturovervåkings systemet. Teknologien er trådløs, der hver frysedisk utstyres med batteridrevne sensorer med radiokommunikasjon. På denne måten unngår man kablede systemer som gjør det kostbart og innviklet å flytte frysedisker.

Prosjektet har fått navnet FLOKK, som innebærer kommunikasjon mot mange enheter i et begrenset område. I en butikk er det i snitt to til tre kjøledisker med 20 målepunkter.

Teknologien baseres på toveis data og batterilevetid på tre år. Kjeden har rundt 6.000 utsalgssteder med butikkene Rimi, ICA og Maxi.

Radiokommunikasjon har også vakt interesse i Forsvaret som ser for seg overvåking av soldater og personell med radokommunikasjon. Telenor, Forsvaret, Troms fylkeskommune og Bardu kommune er nå i dialog for å få hele den nord-norske hær i test på den nye teknologien.

Radiokommunikasjon vil virke som et flåtestyringsverktøy for å få et oppdatert bilde over hvor hæren er til enhver tid. Gevinsten vil spesielt være knyttet til øvelse og effektivitet.

- Telenor satser på et bredt internasjonalt forskningsssamarbeid, og vi har for tiden 20 EU-prosjekter gående, forteller informasjonssjef Jeanne Terjesen til digi.no.

Til toppen