Telenor fremdeles vag på UMTS-åpning

Telenor har lovet å lansere UMTS i år, men vil fremdeles ikke tidfeste lanseringen.

Telenor har lovet å lansere UMTS i år, men vil fremdeles ikke tidfeste lanseringen.

Samferdselsdepartementet delte ut fire UMTS-lisensene i 2000 og først nå, fire år senere, skal det første nettet åpnes. Telenor har lenge sagt at selskapet skal åpne sitt UMTS-nett "i løpet av fjerde kvartal", men nyttårsaften begynner å nærme uten at Telenor vil si noe mer.

digi.no har spurt Telenor om en nærmere dato eller om lanseringen er utsatt flere ganger de siste ukene, men Telenor-representanter gjentar da bare løftet om i løpet av fjerde kvartal.

Heller ikke under fremleggelsen av kvartalstallene denne uken kom det noe nytt.

I en ny pressemelding i dag diskuterer Telenor UMTS på nytt, men heller ikke her sier man noe mer om tidspunktet.

"Tidligere i år startet Telenor Mobil oppgraderingen av hastigheten i mobilnettet som første del av Telenor Mobils 3G-lansering basert på teknologien EDGE. Før jul kommer neste skritt i denne utviklingen. Da åpnes UMTS-nettet, neste generasjons mobilnett, og Telenor vil lansere flere 3G-tjenester. 3G-tjenestene kan utnytte datahastigheter opp til 384 kb/sekund, mot dagens 48 kb/sekund. Det betyr at man for eksempel kan se tv på mobilen med enda bedre kvalitet enn i dag, og man kan bruke telefonen til videotelefoni. I tillegg vil all datakommunikas-jon gå enda fortere," uttaler Telenors sjef for privatmarkedet, Berit Kjøll.

Om utsagnet om mottaket av TV er ment som en potensiell mulighet eller en reell tjenester er ikke klart.

Kommentarene om UMTS kommer som en del av en pressemelding der Telenor forteller om et kampanjetilbud. I november og desember vil deres mobilkunder kunne bruke Internett på sine mobiler for fem kroner dagen

Til toppen