Telenor går sammen med forsvaret

Skal utveksle informasjon.

Forsvarets kyberkrigere er i aksjon under en øvelse. Nå skal de få bistand fra Telenor.
Forsvarets kyberkrigere er i aksjon under en øvelse. Nå skal de få bistand fra Telenor. (Bilde: Forsvarets mediesenter/ Torgeir Haugaard)

Skal utveksle informasjon.

I en pressemelding onsdag morgen melder Telenor Norge at de har inngått en samarbeidsavtale med kyberforsvaret om kompetanse- og informasjonsutveksling.

– Cyberforsvaret og Telenor Norge har gjennom denne avtalen initiert et tettere samarbeid for å sikre at uønskede villede hendelser i partenes infrastruktur blir håndtert raskt og effektivt, skriver Telenor i meldingen.

Både Forsvaret og Telenor er begge eiere av samfunnskritisk infrastruktur og skriver i meldingen at de har gjensidig avhengighet av hverandre. Dette har gjort at de ønsker å jobbe tettere sammen for på mest mulig effektiv måte kunne avhjelpe hverandre i kritiske situasjoner.

– Det er viktig for Norge som nasjon at alle gode krefter jobber sammen for å styrke sin kunnskap og kompetanse innenfor informasjonssikkerhet, og bidrar til å sikre at Norge som nasjon, og kritisk nasjonal informasjonsinfrastruktur, er så godt beskyttet som mulig for fremtiden, sier generalmajor Roar Sundseth, som leder kyberforsvaret.

Sundseth sier videre at et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører og en tett dialog mellom statlige etater, næringsliv og akademiske institusjoner er en sentral forutsetning for å møte stadig større utfordringer.

– Stadig flere av samfunnets oppgaver baseres på telekommunikasjon og det er derfor samfunnskritisk at telekommunikasjon virker. Vi jobber kontinuerlig med å sikre best mulig infrastruktur i landet samt påse at telekommunikasjonsnettverket er sikkert og fungerer effektivt, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge i pressemeldingen.

Ved siden av å omfatte utveksling av kompetanse og erfaringer, samt at partene skal holde hverandre gjensidig orientert om uønskede hendelser i nettverkene, planlegges det også felles treninger på krisescenarier. Avtalen omfatter også utveksling av informasjon knyttet til IKT-sårbarheter og sikringsmekanismer, fremgår det av meldingen.

    Les også:

Til toppen