Telenor gikk glipp av milliarder

Telenor så og si gav Sonera prospektet til det amerikanske mobilselskapet Aerial etter at selskapet selv hadde funnet Chicago-selskapet alt for risikofylt. Det kan ha kostet selskapet flere milliarder kroner.

Telenor så og si gav Sonera prospektet til det amerikanske mobilselskapet Aerial etter at selskapet selv hadde funnet Chicago-selskapet alt for risikofylt. Det kan ha kostet selskapet flere milliarder kroner.

Telenor vurderte for 2-3 år siden mulighetene for å entre det amerikanske mobilmarkedet, og da spesielt GSM-operatører i den skandinaviske delen av USA med Chicago som midtpunkt. Telenor vurderte flere selskap, satt igjen med to, men valgte likevel å ikke slippe de to selskapene gjennom nåløyet.

Pocket Communications kom i økonomiske problemer like etter at Telenor hadde vendt tommelen ned for selskapet, og berget så vidt unna konkursen. Pocket hadde brukt 9 milliarder kroner på mobillisenser og satt i gjeld til ørene. Telenors inngangspris kunne vært gunstig, men vurderte risikoen for stor.

Det andre selskapet, Aerial Communications, var kontrollert av svenske utvandrere som Telenor fant det vanskelig å samarbeide med. Dessuten ble selskapet vurdert til å være alt for dyrt i forhold til risikoen. Dermed ble Aerial overlatt til vennene i finske Sonera. Sonera bad om forsikringer fra de amerikanske eierne og fikk en gunstig bytteordning med aksjer i et annet selskap som tjente penger, i motsetning til Aerial. Finnene investerte deretter 200 millioner dollar i september 1998 for en aksjepost oppunder 20 prosent.

Les denne kommentaret fra digi.no i 1998:
Telenor vokser ute - men ikke for enhver pris

Dette selskapet ble senere solgt til VoiceStream, og Soneras aksjeposter i dette selskapet samt Omnipoint som også ble kjøpt av VoiceStream, er senere konvertert til 7,9 prosent i VoiceStream Wireless som Deutsche Telekom la inn bud på mandag.

Samlet gir disse to aksjepostene Sonera i dag en en netto på 32 milliarder kroner, og en vesentlig del av dette kunne vært avkastning på den investeringen Telenor vurderte, men vente tommelen ned for.

I Telenor vil en ikke kommentere saken overfor Dagens Næringsliv....

Til toppen