Telenor girer opp ADSL-utbyggingen

Telenor øker farten på sin ADSL-utbygging og lover ADSL til 90 prosent allerede neste år.

Telenor øker farten på sin ADSL-utbygging og lover ADSL til 90 prosent allerede neste år.

Telenor har besluttet å fremskynde ADSL-utbyggingen med ett år, slik at 90 prosent av Norges befolkning får tilgang til bredbånd allerede innen utgangen av 2005, skriver selskapet i en pressemelding.

Telenor lovet høsten 2003 at vi ville gi 90 prosent dekning innen utgangen av 2006, påpeker Morten Karlsen Sørby, ansvarlig for det norske markedet i Telenor.

- Post- og teletilsynet bekreftet i sommer at etterspørselen er stor, at vi ligger langt fremme internasjonalt og at hittil har 23 prosent av husholdningene tatt i bruk bredbånd. Derfor har vi bestemt oss for å forsterke satsingen på bredbånd, og vi fremskynder nå våre planer med ett år, sier Sørby.

I dag er ca. 1.200 telefonsentraler oppgradert, og 76 prosent av alle Norges husstander har tilgang til bredbånd. For å nå den nye målsettingen må totalt 2.100 sentraler oppgraderes. Telenor vil bruke betydelige ressurser, skriver selskapet, på å bygge ut de resterende 900 sentralene for å komme i mål til nyttår neste år.

- Enkelte har uttrykt bekymring for at ikke alle kommuner har tilbud om bredbånd og at det ikke er stor nok konkurranse i enkelte lokale markeder," sier Morten Karlsen Sørby. "La oss derfor understreke at Telenor også har som målsetting å tilgjengeliggjøre ADSL i alle de 434 norske kommunesentrene innen utgangen av 2005."

Til toppen