Telenor har 4,4 millioner mobilkunder

Med en investering på 10 milliarder kroner har Telenor klart å skape verdier på et sted mellom 30 og 50 milliarder kroner og en kontaktflate til 2,5 millioner mobilkunder utenfor Norge. Og investeringene skal fortsette, skal en tro signalene etter fusjonen med Telia.

Med en investering på 10 milliarder kroner har Telenor klart å skape verdier på et sted mellom 30 og 50 milliarder kroner og en kontaktflate til 2,5 millioner mobilkunder utenfor Norge. Og investeringene skal fortsette, skal en tro signalene etter fusjonen med Telia.

Den nye mobilsjefen til Telenor/Telia, Arve Johansen, sa for få uker siden at han ville satse mellom 100 og 300 milliarder kroner de neste tre årene på det europeiske markedet, med det mål å bli blant de ledende aktørene i Europa på mobilsiden.

Det er Telenor allerede, i hvert fall sett ut fra selskapets størrelse. Utenfor Norge sitter selskapet med en kundeflate til 2,5 millioner mobilkunder i hovedsak i Europa, men nå bygger selskapet seg sakte men sikkert opp også i det sørøst-asiatiske markedet.

Der eier Telenor fra før aksjemajoriteten i GrameenPhone i Bangladesh, og har nettopp kjøpt 30 prosent av et malaysisk teleselskap med en halv million GSM-kunder for halvannen milliard kroner.

Men det meste av utfordringene kommer i Europa der selskapet nå skal satse sammen med Telia. Selskapene eier foreløpig bare aksjer i ett selskap sammen: russiske North-West GSM med hovedsete i St. Petersburg.

Blant de aktuelle prosjektene nå er et ytterligere oppkjøp i tyske Viag Interkom, dersom det tyske selskapet Viag velger å selge seg ned. Dette er Telenors største utenlandsprosjekt, med investeringer i størrelsesorden tre milliarder kroner. En nylig utført vurdering av verdiene i Viag Interkom forteller at Telenors investering på mindre enn to år har vokst til 10 milliarder kroner.

Et annet av suksessprosjektene er greske Cosmote, der mange mente at Telenor betalte overpris med 700 millioner kroner for 30 prosent av selskapet. Etter at startvanskene var over har selskapet i løpet av året vokst i ekspressfart og er i kundetall Telenors største mobilprosjekt utenfor Norge med 665.000 kunder. I juli alene økte kundemassen med over 100.000 nye kunder av en befolkning på litt over 10 millioner. Telenor tilskriver suksessen blant annet bedre mobilnett, lavere priser og det faktum at mens de to andre mobilselskapene er utenlandsk kontrollert eier det greske televerket OTE de resterende 70 prosentene av selskapet. Verdivurderinger gjort i forbindelse med den greske statens nedsalg av aksjer i OTE, viser at Telenors andel av Cosmote verdsettes til over 5 milliarder kroner.

Verdiene har også økt sterkt i Irland, der Telenor eier halvparten av det irske televerkets mobilkonkurrent, Esat Digifone, eller mellom 5 og 6 milliarder kroner, ifølge sist omsatte aksjepost og markedsutviklingen. Nå vurderer Telenor og Telia å kjøpe opp teleselskapet Esat Telecom, som eier den andre halvparten av Digifone, som er en investering i 10-milliardersklassen.

Selv investeringen i russiske VimpelCom, som ble gjort for snart ett år siden har økt i verdi siden Telenor kjøpte en fjerdedel av aksjene i selskapet.

Det er en klar trend i utviklingen i Telenors mobilengasjement at veksten nå øker, blant annet ved at utenlandsengasjementene nå samler flere kunder enn det Telenor gjør i Norge.

Samtidig lager fusjonen med Telia et nytt sterkt hjemmemarked med over 4,5 millioner kunder. Verdivurderingen av det norsk-svenske teleselskapet i forbindelse med børsintroduksjonen er ikke gjort, men med utgangspunkt i prisingen av NetComs kunder på vel 20.000 kroner, som ble gjort da Tele Danmark kjøpte 20 prosent av selskapet i september i år, vil Telenor/Telias mobilvirksomhet her hjemme kunne verdsettes til minst 90 milliarder kroner.

Om samme pris legges til grunn for Telenors 2,5 millioner mobilkunder i Europa kommer den investeringen opp i en verdi på 50 milliarder kroner (av i underkant av 10 milliarder investerte kroner).

Telenors mobilvirksomhet per oktober 1999 (GSM 900):

Område Selskap Eierandel Oppstart Kunder
Norge Telenor Mobil 100 Mai 93 1.830.000
Irland Esat Digifone 49,5 Mars 97 356.000
Ungarn Pannon GSM 25,8 April 94 500.000
Hellas Cosmote 30 April 98 665.000
Montenegro ProMonte 40,1 Juli 96 47.000
Ukraina Kyvistar 35 Oktober 97 21.000
Østerrike Connect Austria 17,45 Oktober 98 233.000
Tyskland Viag Interkom 10 Oktober 98 305.000
Russland:

St. Petersburg

North-West GSM 12,7 Desember 94 111.000
Moskva/omegn Vimpelcom 25,7 Januar 94 161.000
Stavropol Stavtelesot 49 Desember 97 4.000
Kaliningrad Extel 49 April 98 3.000
SUM EUROPA 4.236.000
Bangladesh Grameen Phone 51 Mars 97 44.000
Malaysia*** Digi Swisscom 30 (500.000)
SUM TOTAL 4.350.000

Kilde: Telenor. *= GSM 1800 **= GSM 900 og 1800 samt NMT 450 og 900 ***=Avtalt kjøpt

Til toppen