Telenor har det norske mobilmarkedet i sin hule hånd

I løpet av år 2000 økte Telenor sin kundemasse på mobiltelefoni med 301.000 til 2,3 millioner. Samtidig mener selskapet at dets totale markedsandel har falt fra 71 prosent til 68 prosent. Telenor mener den norske mobilpenetrasjonen nå er på 74 prosent.

Den største veksten på mobilsiden fikk Telenor på kontantkort, der 232.000 nye kundetilknytninger ble registrert. 142.000 abonnementskunder kom til, mens selskapet tapte 73.000 brukere på de to NMT-systemene, det meste på NMT 900 som skal legges ned innen utgangen av denne måneden. Kundeveksten har avtatt noe fra 1999.

Den totale kundemassen til Telenor Mobil når nå opp i 2,3 millioner, hvorav en million kontantkortkunder og 143.000 NMT-kunder, opplyser Telenor i sin årsrapport for år 2000.

I 2000 distribuerte Telenor 849 millioner betalbare SMS-meldinger, pluss 486 millioner fra 1999.

Hver kunde ringte i snitt 169 minutter per måned i fjor, pluss ti minutter fra 1999, og la igjen 327 kroner, to kroner mer enn i 1999. Abonnementskundene er imidlertid de aller beste kundene og bruker 497 kroner i gjennomsnitt hver måned i 2000, opp 34 kroner fra 463 i 1999. Kontantkortkundene ringer i snitt for 132 kroner hver måned i 2000, ned to kroner fra 143 kroner hver måned i 1999.

Internasjonalt sitter Telenor nå med tilgang til 13,5 millioner mobilkunder, der Telenors andel i forhold til eierandel i de ulike mobilselskapene ved årsskiftet lå på 5,86 millioner. Telenor venter ytterligere vekst i år, selv etter frafallet av kundetallene til Viag Interkom og Esat Digifone som nå er solgt til British Telecom.

Til toppen