Telenor har varslet Økokrim om to nye saker

Gjennomganger i Telenor den siste tiden har avdekket to nye tilfeller av mulige kritikkverdige forhold.

Telenor har varslet Økokrim om to nye saker
(Bilde: ORV)

Gjennomganger i Telenor den siste tiden har avdekket to nye tilfeller av mulige kritikkverdige forhold.

Oslo (NTB): Det første forholdet gjelder mistanke om økonomisk kriminalitet og er anmeldt til lokale politimyndigheter, opplyser Telenor, uten å fortelle hvor dette skal ha skjedd.

Telenor opplyser at selskapet av hensyn til etterforskninger er blitt bedt av de lokale myndighetene om ikke å gi ytterligere kommentarer til saken nå.

Det andre forholdet er fra Thailand, der selskapet DTAC gjennom sin interne revisjon oppdaget et avvik knyttet til leieavtalene for enkelte basestasjoner. Her vil den videre gjennomgangen vise om disse avtalene følger gjeldende retningslinjer, ifølge Telenor.

Gjennomgangen vil bli ferdigstilt mot slutten av 2016.

Brekke: – Høy etisk bevissthet

Økokrim og Nærings- og fiskeridepartementet er orientert om begge sakene.

– Telenor har aktivitet i flere markeder med forhøyet risiko. Vår jobb er å sikre en forsvarlig forretningsdrift gjennom å avdekke, rapportere og håndtere krevende saker i tråd med våre etiske retningslinjer, sier konsernsjef Sigve Brekke.

– Høy etisk bevissthet blant våre ansatte er en avgjørende del av vårt sikkerhetsnett, sier Brekke.

Til toppen