Telenor håver inn 410 millioner

Telenor kan hente en storgevinst fra salget av amerikanske Norcom Networks til canadiske Wireless Matrix Corporation om børsverdien holder seg.

Telenor kan hente en storgevinst fra salget av amerikanske Norcom Networks til canadiske Wireless Matrix Corporation om børsverdien holder seg.

Telenor har siden 1994 investert nærmere 400 millioner kroner i Norcom der selskapet nå sitter med over 90 prosent av aksjene. Norcom har lenge vært alene i USA om å levere interaktiv mobildatautveksling via satellitt og fikk i 1997 sin første storkontrakt med kjeden Sears. Ved hjelp av GPS-posisjonering vet Sears til enhver tid hvor en har sine biler og hvilke arbeidsoppgaver bilen gjør. Sears-kontrakten inkluderer en betydelig del av selskapets 14.000 biler, og satellittjenestene kan kommunisere med bilene i 90 prosent av befolkede deler av USA.

Hva Telenors endelige gevinst ender på blir først klart i mars eller april når endelig dato for transaksjonen settes. Men legges Wireless Matrix Corporation sin sluttkurs mandag på 10,05 canadiske dollar til grunn kan Telenor inkassere aksjer i selskapet for 810 millioner kroner, som gir en urealisert gevinst på 410 millioner kroner. Om aksjekursen til det canadiske selskapet øker, øker også Telenors gevinst.

Det er allerede bestemt at Norcoms eiere får oppgjør gjennom utstedelse av inntil 15,46 millioner aksjer i Wireless Matrix. Men Wireless Matrix kan velge å redusere antall aksjer i oppgjøret gjennom kontantbetaling inntil 18 millioner amerikanske dollar eller vel 150 millioner kroner.

Norcoms eiere får en eierandel i Wireless Matrix på vel 40 prosent dersom handelen skjer i form av aksjer. Telenor vil med andre ord eie i vel 36 prosent i Wireless Matrix etter handelen. Telenor får dessuten tilbakebetalt 7 millioner amerikanske dollar i kontanter fra lån som er ytt selskapet.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard, sier til digitoday.no at handelen i USA ikke endrer selskapets syn på sin strategi der hovedfokus fremdeles er Europa og sør-øst Asia.

- Vi går inn med en tyngere partner i Canada for å få større tyngde. Vi vil fortsatt bidra med vårt i styret og på kompetanse, men overlater en større del av virksomheten til de canadiske majoritetseierne.

Wireless Matrix utvikler og tilbyr verdiøkende tjenester innen globale fax- og datanettverk til industrien gjennom trådløse så vel som Internet-baserte kanaler og er børsnotert på Toronto-børsen med hovedkontor i Calgary.

Melgaard opplyser at en først skal gjennomføre gjensidig bokettersyn og at handelen skal gjennomføres i mars eller april.

Til toppen