Telenor hemmer rasjonell ISDN-bruk

Telenor har de siste par årene - med stort hell - forkynnet ISDN som det salige alternativ, ikke minst for nettbrukere. ISDN med sin korte svitsjetid kunne frigitt kapasitet på nettet, men dette hindres effektivt av Telenors høye kostnad for oppkobling av samtaler.

ISDN (Integrated Services Digital Network) med sine digitale signaler, gir flere fordeler for telekunder. For nettbrukere er særlig to fortrinn verdt å merke seg. Det ene er overføringskapasitet på opp til 64 Kbps (kilo-bit per sekund) eller 128Kbps med to linjer, den andre kort svitsjetid (tiden det tar å koble seg på eller av nettet).

Selv om analoge overføringer via såkalte 56K-modem teoretisk kan komme opp i overføringshastigheter på opp til 53 Kbps, er den effektive hastigheten typisk langt lavere. Når det gjelder svitsjing kan analoge brukere regne med opp- og nedkoblingstider på mellom 30 og 60 sekunder, mens ISDN-brukere svitsjer på eller av nettet i løpet av et par sekunder.

Produsenter av ISDN-adaptere trekker frem svitsjeegenskapene som en måte å redusere online-tid på; man kan gå kjapt inn på nettet, utføre nødvendige oppgaver, for så å logge seg av. På denne måte får man funksjonalitet tilnærmet lik en fast linje uten de sammen kostnader eller belastning på nettet. Den tilknytning man har frigis i de periodene man ikke er pålogget.

Som digi.no tidligere har påpekt (se relatert artikkel "Telenor melker norske surfere" i høyre marg) er norske surfere på oppringte linjer en skikkelig melkeku for statsaksjeselskapet Telenor. Man betaler 15 kroner timen på dagtid og 8 kroner og 40 øre på kveldstid og i helger. Med ISDNs suverene svitsjeegeneskaper ligger alt til rette for at man skal kunne redusere tiden online og derved kutte kostnader og bruk av nettressurser.

Denne rasjonelle bruk av ISDNs muligheter for kjappe av- og pålogginger, stoppes effektivt av Telenors prispolitikk med 40 øre i pris for oppkobling av en samtale. Hvis man jobber aktivt på nettet i løpet av en dag og logger seg mange ganger på og av, kan man få en skikkelig overraskelse. En aktiv nettbruker digi.no har snakket med, fikk en skikkelig smell med en kvartalsregning på 10 tusen kroner – mot normalt tre tusen kroner – etter et kvartal med aktiv bruk av ISDNs muligheter for raske av- og pålogginger.

Selv om dette er et uvanlig tilfelle bør man vente at statsaksjeselskapet Telenor som fortsatt er svært dominerende på lokaltelefoni, tilpasser sin prispolitikk til moderne teknologi – som selskapet selv aktivt markedsfører. Det ville frigitt nettressurser og ført til mer rasjonell nettbruk.

Til toppen