Telenor hindrer bredbånd

Regjeringen mente tidligere i år at det var bredbånd-utbyggernes manglende vilje til å gi informasjon og manglende evne til å samarbeide som hindret utbyggingen av brede bånd. Fasit er at deres eget selskap, statseide Telenor, er den som hindrer utbyggingen. Det burde bekymre.

Regjeringen la tidligere i år frem Bredbånds-planene sine, i samme stil som resten av Europa. Norge skal få brede bånd for å stimulere til vekst, slik at bedrifter og private kan trekke ut fordelene ved nettet.

Ved at offentlige myndigheter skulle stimulere til et marked, ved å sørge for at kommuner og sykehus får tilgang til bredbånd til markedsmessige priser, skal nettet bygges. Dette fordrer, som regjeringen riktig nok påpekte, konkurranse. Sunn konkurranse. Mye konkurranse.

I dag kom rapporten som sier at det ikke er virksom konkurranse i telemarkedet i Norge, noe som gjør det helt uinteressant for private aktører å investere i det norske markedet. Rapporten, som er utførlig gjennomgått i denne avisens sider, burde være oppsiktsvekkende lesing for regjeringen. Rapporten er skrevet av Post- og teletilsynet

Det er Telenor som kontrollerer hele markedet. Det er for alle praktiske forhold ingen konkurranse i telemarkedet i Norge. Er det ingen konkurranse her, blir det ingen konkurranse i bredbåndsmarkedet. Dette tror jeg Nærings- og handelsdepartementet vet godt. Jeg tror de er klar over den konkurransemessige situasjonen der teleaktørene, som ikke er eid av Telenor, lever under. Men de har ikke sagt noe. Ikke til digitoday.no i alle fall.

Men når eNorge-sjef og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Tore O. Sandvik, forteller til media at det er manglende samarbeidsvilje blant operatørene som er skylden for at ting går trengt, også med bredbånd, er det grunn til å lure.

Hadde Sandvik eller en av hans medspillere tatt en telefon til telebransjen hadde de fått høre. Det holder egentlig bare å lese resultatene til disse selskapene. Det er ikke noen lukrativ business. Noen av disse forteller at 40 prosent av omsetningen deres går rett til Telenor. Telenor har også trenert saker, og sørget for å slepe beina etter seg når Post- og teletilsynet har bedt om informasjon.

At et statsselskap, som det for alle praktiske forhold er, ikke greier å følge lover og regler er i seg selv oppsiktsvekkende. Når en eier, her i form av Tore O. Sandvik, mener at det er mangel på strukturelt samarbeid blant operatørene og utbyggerne som er problemet.

- Vi ønsker å være teknologinøytrale og vil heller styrke konkurransen og stimulere etterspørselen, sa Sandvik til digitoday.no i mars.

Der har han og resten av regjeringen en jobb å gjøre. Slik det ser ut i dag er Telenor en av hovedårsakene til at bredbåndet går noe tregt i Norge. Det er ikke Telenors feil, de driver business. Det er styresmaktenes feil, de har latt Telenor kjøre sitt eget løp.

Hele bredbånds-satsingen til Regjeringen, slik den er presentert i eNorge-planene, står i fare om ikke konkurranseforholdene blir skikkelige. Her minner vi om at alle kommuner innen 2002 skal ha tilbud om bredbånd.

Til toppen