- Telenor hindrer konkurranse

Daglig leder og grunnlegger av teleselskapet Teletopia AS, Robert Hercz, fortsetter kampen mot Telenor og det han vurderer som konkurransehemmende virksomhet fra statsaksjeselskapets side.

Daglig leder og grunnlegger av teleselskapet Teletopia AS, Robert Hercz, fortsetter kampen mot Telenor og det han vurderer som konkurransehemmende virksomhet fra statsaksjeselskapets side.

I et brev til Konkurransetilsynet (se linken til høyre) skriver Robert Hercz at Telenors vilkår for tjenesteleverandører som ønsker å konkurrere på tjenester som ikke lenger er en del av Telenors enerettsområder, er utformet slik at de virker konkurransehemmende. Saken vil trolig havne i EFTA-domstolen, ESA, for endelig avgjørelse.

- Vilkårene er utformet slik at de hindrer konkurranse mellom aktørene og stanser enhver form for nyskapning annen enn Telenors egen. Resultatet er at utviklingen går tregere og forbrukerne får dyrere og dårligere teletjenester, sier Hercz, som viser til eksempler der Teletopia faktisk blir belastet med høyere kostnader for de innsatsfaktorene som er nødvendige i tjenesteproduksjonen, enn den belastningen Telenors egne konkurranseenheter påføres.

- Ta Peppes Pizza for eksempel, de har ett av Norges mest avanserte callcentre. Peppes har en gjennomtenkt merkevarestrategi som også omfatter telefonnummeret. De "brander" med fem-tall hele veien. Dersom Peppes Pizza ønsker å inngå en avtale med Teletopia om nummeret 800 55 555, som tilhører vår nummerserie, så kan vi faktisk ikke tilby det fordi Telenor belaster oss for omlag to kroner for de tjenestene vi trenger for å produsere 800-Gratis Grønt Nummer, og som faktisk er den samme tjenesten som inngår i den tjenesten Telenor selv produserer og selger til sluttbruker for cirka 40 øre minuttet.

- Telenor vil nemlig bare tilby oss en prisliste basert på Telenors egne ferdigproduserte verdiøkende tjenester - altså sluttbrukertjenester til sluttbrukerpris. I praksis betyr dette at det blir umulig å konkurrere med Telenor på slike tjenester fordi konkurrentenes innsatsfaktor i sin egen tjenesteproduksjon kommer i tillegg. Dermed vil det alltid bli dyrere for forbrukerne å kjøpe slike tjenester fra en av Telenors konkurrenter. Ei heller vil det være mulig for en konkurrent å kunne tilby nyutviklede eller kvalitativt bedre tjenester enn Telenor dersom alle "konkurrenter" til syvende og sist kun blir forhandlere for Telenors allerede eksisterende verdiøkende tjenester, sier Hercz.

Et annet aspekt ved Telenors nye vilkår - som forøvrig selskapet ble pålagt å utarbeide av Stortinget allerede i januar for fire år siden - er at det i praksis ikke vil være mulig for en konkurrent til Telenor å overføre innringers A-nummer til kunder med ordremottak. Dette skyldes at vilkårene ikke åpner for muligheten til å produsere rutingtjenester av samme kvalitet som de tjenestene Telenor selv leverer. For å returnere til pizza-eksempelet ovenfor ville det i praksis slå ut slik at Peppes Pizzas ordremottaker nok ville tatt seg til pannen og sagt: "Oj-oj, de folka i Teletopia spiser mye pizza, gitt!"

Men pizzabestilling er faktisk ikke Teletopias forretningsidé. Teletopia ønsker å være et slags televerk i televerket: Selskapet ønsker kort og godt å kjøpe linjer, utvikle sine egne produkter på disse og så selge sine tjenester i konkurranse med de andre aktørene på markedet, i skrivende stund Telenor.

Konkurransetilsynet har mottatt brevet fra Teletopia og vurderer saken som "prinsipiell interessant" fordi den reiser spørsmål om vilkår for tilgang til tjenester der Telenor har enerett eller svært sterk posisjon i markedet.

Ingen ved konsernjuridisk avdeling i Telenor kunne onsdag kommentere klagen overfor digi ettersom ansvarlig for saken, Arne Moland, er bortreist på ferie.

digi følger opp saken.

Til toppen