Telenor holder igjen Telio-kunder

1.500 av Telios nye kunder som ønsker å ta med sitt gamle telefonnummer møter motstand fra Telenor.

1.500 av Telios nye kunder som ønsker å ta med sitt gamle telefonnummer møter motstand fra Telenor.

Telio, som leverer IP-telefoni med gratis tellerskritt, er i harnisk. Kunder som bytter operatør har rett til å ta med sitt gamle telefonnummer videre. Men Telenor haler ut tiden, som innebærer at 1.500 nye abonnenter må fortsette å betale abonnementspris til Telenor.

I mai meldte Telio om overføring av 1.500 abonnenter fra Telenor til Telio, som alle skulle ha fått overflyttet sitt telefonnummer innen 18. mai. Dette har ikke skjedd, ettersom Telenor angivelig bare har kapasitet til å ekspedere 100 abonnenter om dagen.

— Dette er stikk i strid med ekomforskriften, tordner administrerende direktør Rune Strømmen i Telio.

Ifølge ekomforskriften (forskrift om elektronisk kommunikasjonssett og elektronisk kommunikasjonstjeneste) fastsatt av Samferdselsdepartementet, har kunden nemlig krav på å få overført sitt nummer fra gammel leverandør innen fem virkedager.

Paragraf 3-6 sier:

«Avgivende tilbyder plikter å gjennomføre flytting av nummer for en bestemt sluttbruker til mottagende tilbyder inne fem virkedager etter at han har mottatt korrekt anmodning fra mottagende tilbyder».

Det var Telios samarbeidspartner PortIT som ble informert av Telenor om de kun har kapasitet til å overføre 100 abonnenter om dagen. PortIT må dermed sende 100 nye bestillinger om dagen.

Men Telenor har nå lovet at alle Telios 1.500 kunder skal ha fått overført sine gamle telefonnumre til Telio innen 21. juni. I mellomtiden må nye Telio-kunder betale dobbelt abonnement til Telio og Telenor.

På grunn av kapasitetsbegrensning tvinger Telenor dermed kunden til å være hos dem lenger enn de hadde intensjoner om.

Tar vi utgangspunkt i et vanlig ISDN-abonnement til 238 kroner og ganger det med 1.500 kunder, betyr det i prinsippet at Telenor soper inn 375.000 kroner urettmessig.

Telio mini koster 159 kroner måneden.

Telenor har nå lovet at de fra 1. juni skal behandle 300 kunder om dagen.

— Vi oppfordrer våre kunder til å kontakte Telenor for å klage, og eventuelt ta saken videre til Forbrukerrådet, sier Strømmen.

Telio på sin side tar til følge at Telenor fram til 26. juni overflytter 300 numre om dagen. Fra 26. juni skjer løpende bestillinger fra Telio som Strømmen håper ikke skal by på videre problemer.

— Etter en periode i mai og juni, vil vi komme over i en situasjon der kundene ikke opplever forsinkelser. Skulle det likevel skje, må vi ta det inn til Post- og teletilsynet, sier Strømmen.

Målet for Telio er å få 50.000 kunder i år. Det er ikke helt urealistisk, sett i forhold til en rapport fra Norsk Telecom som spår at 400.000 Telenor-kunder vil kutte ut fasttelefoni og gå over til bredbåndstelefoni i løpet av 2005.

    Les også:

Bare siden 4. mai har Telio føyd 2000 til kundemassen, som nå teller 13.000.

Til toppen