JUSS OG SAMFUNN

Telenor høyaktuell som nødnettleverandør

Telenor vil trolig spille en sentral rolle om det vedtas å bygge et nytt nødnett til 3,6 milliarder kroner.

24. mars 2004 - 07:18

Telenor har alltid vært en sentral aktør i større teleprosjekter i Norge. Dersom politikerne vedtar å bygge et nytt telenett til flere milliarder kroner for nødetatene, vil Telenor trolig være en sentral leverandør.

Nødnettprosjektet, i regi av Justisdepartementet, legger opp til at staten skal bevilge flere milliarder kroner til et nytt digitalt telenett for nødetatene (politi, brann og helse).

Det er en målsetning å legge til rette for at staten skal kunne velge mellom flere konkurrerende aktører i en anbudsrunde. Men, som i de fleste store teleprosjekter i Norge, vil Telenor trolig spille en vesentlig rolle i en eventuell utbygging av nødnettet. De aktørene som skal bygge ut nettet vil måtte benytte seg av Telenors infrastruktur og kompetanse.

- Alle som skal bygge noe innen mobil kommunikasjon må ofte ty til allianser med Telenor. Men det er ikke dermed sagt at Telenor vil være hovedleverandør til staten i dette prosjektet, sier Tor Helge Lyngstøl i Nødnettprosjektet til digi.no.

Det er allerede gjennomført et pilotprosjekt på med et Tetra-nett i Trondheim i en begrenset periode. Der var Telenor hovedleverandør.

Gjennom Norkring eier Telenor flere tusen master som er plassert over hele landet. Det er meningen at nødnettet skal kunne ha dekning også i grisgrendte strøk. Da må de som bygger ut nettet trolig benytte seg av Telenors master.

Lyngstøl vil imidlertid ikke legge føringer for hvilke leverandører eller teknologiske løsninger som eventuelt skal velges. Han forteller at det legges opp til en teknologinøytral anbudskonkurranse, som skal sørge for at markedsaktørene skal konkurrere om den beste løsningen, slik at staten skal kunne velge de beste løsningene.

    Les også:

I utredningen av nytt digitalt nett for nødetatene er det flere ulike typer nett og teknologier som kan være aktuelle. Den vanligste teknologien i Europa i dag er såkalte Tetra-nett og Tetrapol-nett. Disse sørger for høy grad av nødfunksjonalitet og radiodekning, mens CDMA-nett sørger for datafunksjonalitet.

Men uavhengig av teknologi vil det være visse krav som nødetatene stiller til nettet. Det innebærer funksjonalitet innen nødssituasjoner, radiodekning og dataoverføring. Nødetatene ønsker muligheter til å kommunisere effektivt innad i etaten, men også på tvers av flere etater.

For eksempel vil det på et skadested være behov for å kunne gi hurtig beskjed til alle involverte. Med dagens analoge løsninger vil slik kommunikasjon gå en del tregere. De alternative ”billige” løsningene vil ikke kunne tilfredsstille kravene, ifølge Lyngstøl. I tillegg kan det være behov for å overføre for eksempel kart og annen datainformasjon på en hurtig måte gjennom et digitalt nett, forteller han.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.