Telenor i finalen om kjøp av Alfanett

UPC er ute av kampen om Norges tredje største kabel-TV nett; Alfanett i Bærum. Erkekonkurrenten Telenor Avidi er derimot et av to selskap i finalerunden, og blir Norges største kabel-TV selskap om selskapet ender som kjøper.

UPC er ute av kampen om Norges tredje største kabel-TV nett; Alfanett i Bærum. Erkekonkurrenten Telenor Avidi er derimot et av to selskap i finalerunden, og blir Norges største kabel-TV selskap om selskapet ender som kjøper.

Telenor Avidi har de siste årene vokst sterkt, i første rekke ved å kjøpe mange mindre og mellomstore kabel-TV-selskap rundt om å landet. Blant de største kjøpene finner man landets femte og fjerde største kabel-TV-selskap, som var henholdsvis ABBs nett på Hamar som ble kjøpt for ett år siden, og Norske Fjernsynsantenner i Oslo/Akershus som ble kjøpt sist uke med henholdsvis 9.000 og 15.000 kunder. Blant andre kjøp finner man Rana Kabel-TV (3.700), Nes Kabel-TV (1.800) og Orkdal Kabel-TV (1.400), der sistnevnte ble kjøpt i fjor høst

I 1999 alene økte selskapet kundemassen med vel 50.000 kunder og meldte for få dager siden at kunde nummer 300.000 var innrullert, og det var før kjøpet av Norske Fjernsynsantenner.

Kabel-TV er et av få områder der Telenor er involvert og hvor selskapet ikke er markedsleder: Men det kan snu seg dersom selskapet overtar Alfanett i Bærum med sine 38.000 kunder.

Administrerende direktør i Alfanett, Erling Dyrhaug Andersen, bekrefter overfor Asker og Bærums Budstikke at UPC Norge ikke lenger er aktuell kjøper av Alfanett. Andersen mener UPC har en alt for gammeldags teknologi i sin telefoniløsning, og vil heller tilby mobiltelefoni fremfor fastnettelefoni til sine kunder.

Telenor Avidi er imidlertid i finalen og administrerende direktør Svein R. Aarvik bekrefter overfor avisen at selskapet er klar for sluttforhandlingene.

Avidi kjemper mot en ukjent motstander, som høyst sannsynligvis er å finne utenfor landets grenser. Blant de aktuelle konkurrentene kan man tenke seg både Microsoft og svenske Bredbandsbolaget, eller det britiske kabel-selskapet NTL selv om selskapet sist uke kjøpte 25 prosent av Bredbandsbolaget.

Prisen som den aktuelle kjøper må regne med å betale for Alfanett kan komme opp i flere hundre millioner kroner. Da UPC kjøpte Stjärn-TV i Stockholm i fjor endte prisen på 17.000 kroner for hver kunde. Om tilsvarende pris legges til grunn for Alfanett, ender prisen på 650 millioner kroner. For Telenor Avidi vil et kjøp by på store synergieffekter ved at Bærumsnettet kan knyttes til selskapets øvrige infrastruktur i Oslo-området, samme som med Norske Fjernsynsantenner som ble kjøpt sist uke.

Eier av Alfanett er Bærum kommune og til syvende og sist må Bærum kommunestyre avgjøre om Alfanett skal selges eller ikke. Ifølge lokalavisen tyder alt på salg, blant annet fordi det er alt for kapitalkrevende å oppgradere infrastrukturen til at kommunepolitikerne selv vil finansiere dette. Et helt annet problem er at selskapet ikke klarer å holde på de ansatte. Et oppkjøp av et større selskap vil kunne bidra til å forhindre flukt av ansatte.

Det er ventet en snarlig avklaring på om kabel-selskapet blir solgt og i tilfelle til hvem.

Til toppen