Telenor i forlik etter millionkrav

Det amerikanske konsulentselskapet ITS LLC stevnet Telenor i mars i fjor, og krevde en erstatning på opptil 18 millioner dollar. Selskapet var engasjert av Telenor for å forbrede en søknad på mobillisens i Bulgaria i 1996. Nå har partene inngått forlik.

Det amerikanske konsulentselskapet ITS LLC stevnet Telenor i mars i fjor, og krevde en erstatning på opptil 18 millioner dollar. Selskapet var engasjert av Telenor for å forbrede en søknad på mobillisens i Bulgaria i 1996. Nå har partene inngått forlik.

Pressetalsmann i Telenor Dag Melgaard, sier til digi.no at innholdet i forliket er konfidensielt, men at det er tilfredsstillende for Telenor som opprinnelig hadde avvist kravet fra selskapet.

Kravet lød på 18 millioner dollar, hvorav 0,8 millioner for påstått manglende oppfyllelse av kontrakten og 10 millioner dollar for blant annet inntektstap.

Bakgrunnen for søksmålet var uenighet om kontraktsforholdet og om oppfyllelse av den jobben som ITS LLC skulle gjøre for Telenor i Bulgaria. Selskapet ble engasjert i forbindelse med Telenors ønske om å få en mobillisens i landet, noe selskapet ikke fikk.

Melgaard sier at resultatet er milevis unna erstatningskravet, og er i tråd med Telenors holdning til kravet.

Til toppen