Telenor i minus etter store nedskrivninger

Telenor og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas (bildet) legger frem kvartalstall som viser at det underliggende driftsresultatet var bedre enn ventet tross laber omsetning, mens ekstraordinære poster ødelegger bunnlinjen.

Telenor fikk et resultat før skatt på minus 105 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 2.547 samme kvartal i fjor, mens det var ventet pluss 536 millioner, ifølge TDN Finans.

Omsetningen ble 12,2 milliarder, mot 10,1 milliarder i fjor, mens det var ventet 12,8 milliarder.

Også driftsresultatet på 488 millioner kroner var svakere enn forventningen, som lå på 870 millioner. I fjor var tallet minus 1.912 millioner.

Derimot var driftsresultat før avskrivninger (EBITDA), utenom gevinster og tap, på 3.778 bedre enn forventningen på 3.535 millioner. Her var tallet 2.096 i fjor.

På EBITDA-nivå gjorde begge de to store områdene, Mobile og Networks, det bedre enn estimatene. Det samme gjorde Plus, mens Business Solutions gjorde det svakere.

Når det gjelder omsetning er derimot tallene lavere enn ventet på alle viktige enheter bortsett fra Networks, som er som forventet.

Det som i stor grad gjør at resultatet til sist blir dårligere enn ventet er nedskrivninger på 738 millioner kroner, i hovedsak knyttet til restrukturering av området Business Solutions.

Bildet blir altså at underliggende driftsresultat (EBITDA) er noe bedre enn ventet, etter at både kostnader og inntekter er lavere en analytikerne trodde, mens nedskrivninger ødelegger driftsresultat og bunnlinje.

Telenor melder ellers at det ventes at driftsresultatet korrigert for gevinster og tap vil være klart høyere i 2002 enn i 2001. Selskapet melder videre at det planlegges avsetninger til restrukturering på rundt 600 millioner kroner i fjerde kvartal.

«Fortsatt sterkt fokus på operasjonell effektivisering bidro til bedrede marginer og lavere investeringer i fast-og mobilnettene i Norge. Mobiloperasjonene i utlandet har fortsatt sterk vekst og Telenors prorata andel av antall abonnement inklusive Norge var 11,6 millioner ved utgangen av tredje kvartal i år. For Business Solutions er det fortsatt svakt marked innenfor IT-relatert virksomhet. I Plus viser Broadcast god utvikling sammenlignet med tredje kvartal i fjor, mens kostnader knyttet i hovedsak til ADSL har belastet resultatet», heter det i kvartalsrapporten.

Det ventes investeringer på rundt 10 milliarder kroner i 2002.

Området Mobile, som omfatter mobil både i Norge og utlandet, fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2.107 millioner kroner - en økning på 83 prosent - av en omsetning på 5.320 millioner.

Omsetning pr. mobilbruker (ARPU) i Norge økte fra 357 til 359 kroner i måneden.

Denne saken er skrevet av digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet. Les flere IT-finansnyheter hos iMarkedet.

Til toppen