Telenor i strid om irsk partistøtte

Et pengebidrag til et irsk politisk parti skaper hodepine hos Telenor. Selskapet trekkes med i en irsk granskning som bunner i frykt for at Esat Digifone betalte seg til den irske mobillisenstildelingen i 1995.

Et pengebidrag til et irsk politisk parti skaper hodepine hos Telenor. Selskapet trekkes med i en irsk granskning som bunner i frykt for at Esat Digifone betalte seg til den irske mobillisenstildelingen i 1995.

For Telenor har Irland vært et enestående stykke økonomisk arbeid. Fra å ha investert bare én milliard kroner, selger selskapet nå sine aksjer i Esat Digifone til British Telecom for elleve milliarder kroner. I irsk presse har saken vært omtalt siden søndag da The Irish Times presenterte historien. De neste dagene har så alle parter gitt sine versjoner, som slett ikke er like.

For mens Telenor sier selskapet på vegne av Esat Digifone forskutterte en pengegave til regjeringspartiet Fine Gael på 50.000 dollar, mener blant annet Telenors tidligere samarbeidspartner i Irland, Denis O'Brien, at det var Telenor som betalte bidraget direkte selv.

Den irske debatten kommer bare uker før det Irske parlamentvalget og har fått en granskningskommisjon til å se nærmere på saken.

Telenor tar saken så alvorlig at de har sendt to advokater til Irland med fullmakt til å svare på hva som helst om pengegaven.

Kommunikasjonsdirektør i Telenor Mobile Communications, Dag Vangsnes sier til digitoday.no at Telenor ikke har noe å skjule i saken.

Historien slik dels Telenor og dels regjeringspartiet Fine Gael forteller den, er at Telenor forskutterte 50.000 dollar i 1995 på vegne av Esat Digifone. Pengene skulle gå til å dekke to bord på en PR-middag i New York til inntekt for partiet. Siden Esat var nyetablert og manglet penger, formidlet Dennis O'Brien ønsket til Telenor. O'Brien eide via Esat Telecom 40 prosent av Digifone-aksjene.

Problemet nå er at Fine Gael aldri oppgav pengegaven, og også siden ombestemte seg ettersom Esat nettopp hadde mottatt en mobillisens. Gaven ble returnert til Telenor, men Telenor var på sin side refundert fra Esat Digifone. Telenor sendte da sjekken tilbake til Esat, ifølge Vangsnes, men der ble den altså liggende og er per dags dato ikke hevet.

Vangsnes sier sjekken har endt hos Esat som et stykke papir som aldri er cashet.

O'Brien og Telenor ble uvenner etter at Telenor sammen med Telia i november 1999 la inn et fiendtlig bud på Esat Telecom der O'Brien satt som største aksjonær. Om det er dette som gjør at Telenor og O'Briens forklaringer nå spriker vil ikke Vangsnes si noe om.

Pengegaven settes, ifølge irsk presse, trolig under granskning for å avklare forholdene.

Selv om Vangsnes sier Telenor ikke har noe å skjule, mener han at det ikke var like lurt av Telenor å delta i pengegaven til partiet. På dette tidspunktet eide Telenor 40 prosent av Esat Digifone, og stod dermed for en tilsvarende andel av de 50.000 dollarene i pengegaven.

Vangsnes sier til digitoday.no at dette er blitt en het potet i forkant av den irske valgkampen. I spenningsfeltet der denne saken foregår ligger ikke bare partibidrag og tidligere partnere, men også spørsmålet om Esat Digifone skaffet seg mobillisensen i 1995 på gale premisser.

Til toppen