Telenor innfører makspris på UMTS

Telenor skal i løpet av sommeren redusere prisene på flere mobiltjeneste for bedriftskunder.

Telenor skal i løpet av sommeren redusere prisene på flere mobiltjeneste for bedriftskunder.

Telenor skal den 1. juni innføre maksimalpris for overføring av pakkedata via mobiltelefonen. Uansett om kundene kobler opp via Trådløs Sone (WLAN), UMTS-nettverket eller det ordinære GSM-nettet, vil bedriftskundene heretter aldri betale med enn 699 kroner i måneden.

Bruksprisene blir som tidligere ti kroner per megabyte for de 50 første, deretter er prisen 1 krone per megabyte, men totalsummen blir nå altså begrenset. Prisene inkluderer ikke mva, og gjelder abonnementene Bedrift (inkl Datakort), Bedrift Basis og Bare Data.

Telenor oppgir at det er snakk om kampanjepriser som vil gjelde til det innføres permanente datapriser som viderefører forutsigbarheten i det nåværende tilbudet. Det er ikke oppgitt når dette vil skje.

Konkurrenten Netcom tilbyr fri bruk av UMTS for 399 kroner i måneden, eksklusiv mva, men tilbyr foreløpig UMTS bare til PC-brukere med et UMTS innstikkskort.

Fra den 1. juli setter Telenor ned minuttprisen for internsamtaler mellom bedriftens mobiltelefoner til null kroner. Da vil utgiften for slike samtaler være begrenset til oppstartsavgiften på 48 øre per samtale, eksklusiv mva. Prisen gjelder for trafikk mellom bedriftens mobiltelefoner i bedriftsløsningene Proffnett (prisplan A), MobilAksess og RingInternt.

Til toppen