Telenor innrømmer dårlig kostnadskontroll

Telenor sier opp alle eksisterende konsulentavtaler og reduserer konsulentkostnader med inntil én milliard før 2003. Informasjonsdirektør Dag Melgaard innrømmer at innsparingene kommer lovlig sent.

Telenor sier opp alle eksisterende konsulentavtaler og reduserer konsulentkostnader med inntil én milliard før 2003. Informasjonsdirektør Dag Melgaard innrømmer at innsparingene kommer lovlig sent.

To mislykkede Telia-fusjoner, børsnotering, salg av Telenor Media,og en kraftig internasjonal ekspansjon har bragt konsulentkostnadene opp i 1,7 milliarder i året.

Pressetalsmann Dag Melgaard innrømmer at de skulle ha foretatt disse kuttene for lenge siden:

- Vi har måttet stikke fingeren i jorda og gjort noe med det vi har visst i mange år, nemlig at vi har brukt for mye penger på eksterne konsulenter. Etter de siste års mange prosjekter har vi ikke hatt evne til å sette fokus på akkurat dette området, sier han til digi.no.

Innen utgangen av 2002 skal teleselskapet ha spart mellom 750 og én milliard kroner. Melgaard opplyser at de skal si opp alle konsulentoppdragene og gå inn i reforhandlinger. I pressemeldingen som ble publisert før i dag, indikerer Telenor at de kommer til å være strikse når de leier inn ekstern hjelp på ny.

"Oppgavene skal søkes løst ved egne krefter, og bare konsulenthjelp som er helt nødvendig skal benyttes." skriver Telenor.

Endel av kontraktene har lang oppsigelsestid, men uansett blir det et bikkjeslagsmål om Telenors konsulentkroner. Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge tror ikke dette kommer til å ramme de større konsulentselskapene i Norge.

- Dette kommer til å gjøre det vanskelig for underskogen av små- og mellomstore konsulentselskaper, sier han til digi.no.

- Kjører dere her et taktisk løp , Melgaard , for å presse ned prisen på konsulentoppdrag?

- Dette er ingen taktikk fra vår side, men en nødvendig del av et større program for å få ned kostnadene. Vi ser ingen umiddelbar bedring i markedsforholdene og vi vil ikke vente på at nedgangen skal gi seg, sier han.

De selskapene som ikke lenger får oppdrag, får heller ingen sjanse til jobb innad i Telenor. Ofte er det slik at større selskaper, som har benyttet spisskompetanse over tid, integrerer den til slutt i virksomheten. Telenor har innført ansettelsesstopp i konsernet.

Melgaard presiserer at innsparingene kun gjelder de rene konsulentoppdragene og berører ikke PR-bransjen, medie- eller reklamebransjen. Telenor, som er en av Norges største merkevareannonsører, kommer til å markedsføre seg betydelig også i fremtiden.

- Dette rammer ikke den kompetansen vi trenger til reklameaktiviteter. Det dreier seg heller om innleid arbeidskraft i forhold til montører, tunge IT-ingeniører og liknende, sier Melgaard.

I tillegg reduseres det sterkt i reisevirksomheten, og Telenor skal i økende grad benytte egne løsninger som videokonferanser og telefonkonferanser. Selskapet skal allerede ha redusert reiseutgiftene betydelig gjennom avtaler med store reiseleverandører og gjennom elektronisk bestilling av reiser.Til toppen