Telenor inntar Tyskland

15. mai overtar Viag Interkom sin nye mobiltelefonlisens for det tyske markedet. Operatørselskapet, der Telenor eier ti prosent, eies forøvrig av British Telecom og Viag med like store deler.

15. mai overtar Viag Interkom sin nye mobiltelefonlisens for det tyske markedet. Operatørselskapet, der Telenor eier ti prosent, eies forøvrig av British Telecom og Viag med like store deler.

Ifølge Der Spiegel er overtagelsen av lisensen utsatt fra 5. til 15. mai fordi det er oppstått indre stridigheter i Viag-ledelsen i forbindelse med måten det nye nettet skal bygges ut på, skriver Dagens Næringsliv.

Den interne uroen skyldes uenighet om Viag Interkom skal samarbeide med andre mobilnett som allerede har mye infrastruktur på plass, eller om selskapet skal bygge nettet selv.

Telenor ble invitert til deltagelse i Viag Interkom med spesiell tanke på konsernets erfaringer i og utenfor Norge i forbindelse med utbygging av mobiltelefonnett fra grunnen av.

Til toppen