Telenor investerer 1,2 mrd. i Russland

Klokken 17 tirsdag inviterer Telenor til pressekonferanse i Oslo, der visekonsernsjef Terje Thon vil fortelle at Telenor investerer 1,2 milliarder kroner i en langsiktig strategisk allianse med det russiske selskapet VimpelCom.

Telenor har i dag inngått avtale med det russiske teleselskapet Vimpel Communications (VimpelCom) om kjøp av en strategisk eierandel i selskapet tilsvarende 25 prosent.

Oppkjøpet skjer ved at VimpelCom, som er notert på New York Stock Exchange (NYSE), utsteder nye aksjer til Telenor for samlet omlag 1,2 milliarder kroner.

- Dette åpner for en langsiktig strategisk posisjon i et marked med stort potensial, sier konsernsjef i Telenor Tormod Hermansen i en pressemelding.

Avtalen, som er inngått mellom styrene i de to selskaper, er avhengig av godkjennelse på VimpelComs ekstraordinære generalforsamling i januar (3/4 majoritet) og hos diverse russiske myndigheter. En slik prosess vil samlet kunne ta inntil seks måneder. Avtalen medfører at Telenor får tre av i alt ni styrerepresentanter i VimpelCom.

Telenor har allerede eierinteresser i tre mobiloperatører i Russland.

- Investeringen i VimpelCom er i tråd med våre strategiske ambisjoner i Russland, sier Hermansen.

- Moskva er det viktigste området, og særdeles viktig for en utvidet satsning i det russiske markedet. Når selskapet i tillegg har lisenser i områder med en samlet befolkning på cirka 100 millioner, ser vi store langsiktige muligheter med dette samarbeidet, sier Hermansen, og legger til: - VimpelCom er et godt posisjonert og veldrevet selskap med dokumentert suksess innenfor mobilområdet, noe som førte til at VimpelCom ble det første russiske selskap notert på New York-børsen (november 1996).

Ifølge pressemeldingen mener Telenor og VimpelCom at alliansens samlede ekspertise vil gi VimpelCom det nødvendige konkurransemessige fortrinn for å posisjonere seg som en ledende telekom-gruppe i Russland og CIS (tidligere Sovjet-stater). Den kapital Telenor med dette tilfører selskapet, vil bli benyttet til utbygging av selskapets GSM lisenser, fiberoptiske nett og Internett-tjenester, samt utvikling av andre telekomprosjekter.

Dmitri Zimin, president, styremedlem og hovedaksjonær i VimpelCom, sier seg svært fornøyd med avtalen.

- En slik kapitaltilførselen vil etter vår oppfatning styrke selskapets konkurransemessige posisjon i det russiske mobilmarkedet, og gjøre selskapet i stand til enda raskere å sluttføre en rekke nye prosjekter mot markedet, på et tidspunkt hvor det er vanskelig for russiske selskap å sikre finansiering, sier Zimin, som karakteriserer Telenor som "en fremragende strategisk partner for VimpelCom".

VimpelCom er i dag Russlands største tilbyder av mobil telekommunikasjon, og markedsfører sine tjenester under merkenavnet "Bee Line". VimpelCom-gruppen besitter ulike mobil-lisenser med dekning for en befolkning på omlag 100 millioner mennesker - det vil hele 68 prosent av Russlands befolkning.

Selskapet har operativ virksomhet i Moskva med en markedsandel på i overkant av 50 prosent. Selskapet har vist positive resultater fra etableringen og hadde i 1997 et driftsresultat på omlag 61 millioner dollar av totale driftsinntekter pånærmere 306 millioner dollar.

Telenor har vært aktive i det russiske markedet siden 1994, og er i dag representert i Russland gjennom eierandeler i operative mobilaktiviteter i St. Petersburg (North West GSM), Stavropol (Stavtelsot) og Kaliningrad (Extel ). I tillegg har Telenor eierandeler i et mobiltelefonselskap i Ukraina (Kyivstar).

digi.no følger opp med mer informasjon om samarbeidet etter pressekonferansen tirsdag ettermiddag.

Til toppen