Telenor investerer i ny satellitt

Thor7 skal tilby kringkasting, datakapasitet og samband.

Telenor investerer i ny satellitt

Thor7 skal tilby kringkasting, datakapasitet og samband.

Telenors satellittselskap Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) melder at de har besluttet seg for å investere i en ny satellitt, Thor7, som skal være klar til oppskyting mot slutten av 2013.

Thor7 skal brukes til kringkastingstjenester i Sentral- og Øst-Europa, samt tilby datakapasitet og ulike sambandstjenester til sjøs, det vil si over Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet.

Administrerende direktør Cato Helsaa understreker at Thor7 ikke skal erstatte noen av de fire satellittene som selskapet driver i dag. Den skal stå for nye forretningsområder og dekke nye behov i markedet.

TSBc-satellitter leverer i dag tjenester innen data og tv til nesten 17 millioner husstander i Europa.

– Nå går vi i dialog med ulike satellittprodusenter før vi tar en avgjørelse om hvem som skal bygge den nye satellitten for oss. Det er fortsatt stor etterspørsel etter satellittkapasitet, og Thor7 vil også gjøre oss bedre rustet til å kunne distribuere HDTV og 3D, som begge krever større kapasitet, sier Helsaa.

Til toppen