TELEKOM

Telenor kan engasjere seg i Nord-Korea

Skal indirekte være i ferd med å kjøpe seg inn i en eier av nordkoreanske Koryolink.

TAS01: PYONGYANG, July 20. - North Korean leader Kim Jong Il (left) and Russian President Vladimir Putin shake hands after they signed a joint declaration in Pyongyang on Wednesday. Under the declaration, the two sides agreed to develop and strengthen bilateral relations, and to expand economic cooperation. The declaration also reflects Russias and North Koreas positions on the most important international issues. (ITAR-TASS photo/ Sergei Velichkin, Vladimir Rodionov) ----- ÒÀÑ. Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 20 èþëÿ. Ðàáî÷èé âèçèò ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà â ÊÍÄÐ. Íà ñíèìêå: ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí /ñïðàâà/ è ðóêîâîäèòåëü ÊÍÄÐ Êèì ×åí Èð ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ñîâìåñòíîé ðîññèéñêî-êîðåéñêîé äåêëàðàöèè â Ïõåíüÿíå. Ôîòî Ñåðãåÿ Âåëè÷êèíà è Âëàäèìèðà Ðîäèîíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)
TAS01: PYONGYANG, July 20. - North Korean leader Kim Jong Il (left) and Russian President Vladimir Putin shake hands after they signed a joint declaration in Pyongyang on Wednesday. Under the declaration, the two sides agreed to develop and strengthen bilateral relations, and to expand economic cooperation. The declaration also reflects Russias and North Koreas positions on the most important international issues. (ITAR-TASS photo/ Sergei Velichkin, Vladimir Rodionov) ----- ÒÀÑ. Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 20 èþëÿ. Ðàáî÷èé âèçèò ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà â ÊÍÄÐ. Íà ñíèìêå: ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí /ñïðàâà/ è ðóêîâîäèòåëü ÊÍÄÐ Êèì ×åí Èð ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ñîâìåñòíîé ðîññèéñêî-êîðåéñêîé äåêëàðàöèè â Ïõåíüÿíå. Ôîòî Ñåðãåÿ Âåëè÷êèíà è Âëàäèìèðà Ðîäèîíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)
23. aug. 2010 - 07:44

Oslo (NTB): Telenor kan gjennom selskapet VimpelCom indirekte bli eier i et mobilselskap i Nord-Korea.

Telenor eier 39,6 prosent av VimpelCom. VimpelCom skal være i ferd med å kjøpe seg inn i den egyptiske mobilgiganten Orascom Telecom, som siden 2008 har bygget opp mobiloperatøren Koryolink i Nord-Korea i samarbeid med det statlige post- og teleselskapet.

Telenor vil ikke kommentere saken overfor Dagens Næringsliv.

– Dette er uansett noe administrasjonen i VimpelCom må vurdere. Deretter er det opp til styret i selskapet å ta stilling til dette, sier pressetalsmann Dag Melgaard.

Telenor har tre representanter som sitter i VimpelComs styre, blant annet Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International betegner Nord-Korea som det siste totalitære regimet i verden. Han mener Telenor bør holde seg unna.

– Hvis man tar samfunnsansvar på alvor, og det flagger jo Telenor høyt, kan jeg ikke fatte at man kan gå inn i noe som har med mobiltelefoni i Nord-Korea å gjøre, sier Egenæs.

Han mener at demokratisk orientert næringsvirksomhet som oftest kan ha positive effekter i det han kaller «gufne regimer».

– Men her er det ikke rom for forbedring eller positiv påvirkning. Da mener jeg man bør ligge unna, sier Egenæs.

Direktør Geir Helgesen i Nordisk institutt for Asia-studier ser derimot ingen problemer med å investere i det lukkede landet.

– Myndighetene har liten erfaring med internasjonale relasjoner, og jo flere relasjoner de får, jo lettere blir det å åpne opp, sier han. (©NTB)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.