Telenor kan få aksje-fullmakt

Også i Norge er det med ett blitt politisk vilje til å gi fullmakt for å selge staten ned til under 51 prosent i Telenor, dersom Telenor skulle få behov for det.

Torsdag vedtar næringskomiteen i den svenske Riksdagen at den svenske regjeringen kan selge større deler av den svenske statens aksjebeholdning i Telia dersom Telia trenger det ved større oppkjøp i telemarkedet.

I Norge avventer politikerne på Stortinget et tilsvarende ønske fra Telenor før en vil gjøre det samme. Fra før har styret i Telenor en fullmakt til å selge vel 180 millioner aksjer til bruk ved oppkjøp og fusjoner, noe som med dagens handlekurs på drøye 40 kroner blir 7,1 milliarder kroner.

Ved større strukturendringer trengs det imidlertid mer. Ifølge Arbeiderpartiets medlem i Næringskomiteen på Stortinget, Kjell Opseth, vil partiet ikke fremme et forslag om muligheter for nedsalg, men han erkjenner at den høye statlige eierandelen kan bremse for utviklingen i Telenor. Han sier til dn.no at dersom en skal gjøre noe, så bør det skje kjapt.

Høyres næringspolitiske talsmann, Ansgar Gabrielsen, sier til dn.no at han ikke tror et statlig nedsalg i Norge skjer like raskt som i Sverige.

- Svenske politikere er mer markedsorienterte og ikke så byråkratiske som de norske, mener Gabrielsen. Høyre vil imidlertid støtte et forslag om nedsalg, sier han.

Et annet medlem i næringskomiteen, Jon Lilletun (Krf), er også åpen for et nedsalg, men ikke før Telenor ber om det.

Til toppen