Telenor kan få fotfeste i Baltikum

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har for første gang peilet seg inn på et mulig kjøp i Baltikum.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har for første gang peilet seg inn på et mulig kjøp i Baltikum.

Telenor har de siste fire årene brukt 35 milliarder kroner på oppkjøp av selskaper utenfor landets grenser. I fjor høst oppnådde Telenor-eide mobilselskaper en kundemasse på til sammen 100 millioner.

Foruten Norden har Telenor virksomheter i Russland, Ukraina, Ungarn, Østerrike, Serbia, Montenegro, Bangladesh, Pakistan, Thailand og Malaysia.

Telenor har foreløpig ingen virksomhet i Baltikum, men analytikere sier til Dagens Næringsliv at Telenor kan være en aktuell kjøper av mobilselskapet Bite i Litauen.

Det er det danske telekonsernet TDC som er i ferd med å selge sitt baltiske mobilselskap Bite.

Ifølge den danske næringslivsavisen Børsen antydes prisen til 3,5 milliarder danske kroner. Bite har over 1,8 millioner kunder i sitt nett og omsetter for 1,3 milliarder kroner.

Til toppen