Telenor kan få rekord-gebyr

Opptrådte uaksomt da mobilnettet klappet sammen i fjor, mener Nkom.

Telenor kan få rekord-gebyr
Telenor kan få tidenes høyeste gebyr fra Nkom etter mobilutfallet som slo ut samtaler, tekstmeldinger og delvis også datatrafikk for rundt 3 millioner kunder. Bilde:

Telenor kan bli ilagt et gebyr på 9 millioner kroner etter mobilutfallet som rammet hele landet i fjor høst.

Det fremgår av et varsel fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som nå har gransket hendelsen.

Varslet er delvis sladdet og fordelt på 6 sider (pdf).

Flere enn tre millioner kunder ble rammet da mobiltjenester ble rammet av utfall om kvelden 30. oktober 2014. Utfallet varte i rundt 2,5 timer. Feilen oppsto under en planlagt oppgradering av Telenors abonnementsdatabase.

Bakgrunn: Oppdatering lammet Telenors mobilnett

Rekordgebyr

Konklusjonen etter tilsynets granskning er at Telenors rutiner for å redusere risikoen for feil ikke var gode nok.

Etter en totalvurdering varsles det som kan bli tidens største gebyr fra Nkom, eller Post- og teletilsynet som de het inntil årsskiftet.

Formelt heter det seg at Nkom «vurderer» å gi Telenor et gebyr pålydende 9 millioner kroner.

Etter ekomloven har Nkom anledning til å ilegge gebyrer på opptil 5 prosent av virksomhetens årsomsetning. Telenor Norge hadde i 2013 en omsetning på 21,83 milliarder kroner, ifølge opplysninger hentet fra Brønnøysundregistrene.

Til sammenligning ble TeliaSonera nylig ilagt et gebyr på 100.000 kroner for et mobilutfall som skjedde 11. juli i fjor, som rammet Netcom-kunder i utlandet.

Ved utmåling av gebyrets størrelse skal det særlig legges vekt på overtredelsens grovhet, varighet, utvist skyld og foretakets omsetning, heter det i ekomloven.

Feilen som rammet Telenor hadde «betydelig skadepotensial», og selskapet opptrådte uaktsomt da feilen oppsto, fastslås det. Telenor pålegges samtidig å forbedre rutinene for å unngå lignende hendelser i framtida.

- Slik Nkom vurderer det, fremstår overtredelsesgebtyr som en nødvendig reaksjon i dette tilfellet, heter det i varslelsbrevet som ble sendt fredag og offentliggjort i dag.

Svarer senere

Telenor har fått frist til 7. april med å kommentere den varslede reaksjonen. De sier nå at de vil bruke tiden fram til da for å sette seg inn i detaljene i varselet og dele sine synspunkter.

- Vi har nettopp mottatt varselet og vil bruke noe tid på å gå gjennom hva Nkom legger til grunn for overtredelsesgebyret og størrelsen på gebyret. Når det gjelder årsaken til feilen den 30. oktober i fjor så er denne rettet opp i. Vi beklager at mobilnettet var utilgjengelig i to timer den kvelden, sier Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor Norge til digi.no.

Han påpeker at oppetiden i Telenors nett er på mellom 99,5 og 99,8 prosent.

- Det er utrolig viktig med robuste nett og profesjonelle beredskapsmiljøer, men feil skjer og vil også skje i fremtiden. Den digitale robustheten blir ikke bedre av å tro eller mene at feil ikke skal skje, sier Krokan.

Kort tid etter utfallet innførte Telenor nye rutiner for å redusere risikoen, men Nkom mener disse nye rutinene ikke adresserer de underliggende årsakene til feilen som oppsto.

I sitt varsel til Telenor ber Nkom selskapet om å legge fram en tiltaksliste og en tidsplan for å få bukt med problemene, skriver NTB.