Telenor kan få tilbake milliarder

Skattemyndighetene ville ha 2,4 milliarder kroner fra Telenor-sjef Jon F. Baksaas, men Telenor vant rettssaken.

Skattemyndighetene ville ha 2,4 milliarder kroner fra Telenor-sjef Jon F. Baksaas, men Telenor vant rettssaken.

Dommen opprettholdes og Borgarting Lagmannsretts har nok en gang gitt Telenor medhold i at de kunne realisere et skattemessig tap på 8,6 milliarder kroner.

I en dom fra Borgarting Lagmannsretts ble Telenor gitt medhold i at konserninternt salg av aksjene i Sonofon Holding A/S har realisert et skattemessig tap på 8,6 milliarder kroner. Dette innebærer at skatten for Telenor-konsernet, for inntektsåret 2001, reduseres med 2,4 milliarder kroner, heter det i en børsmelding fra Telenor.

Telenor vil altså få tilbakebetalt milliardene dersom staten nå ikke anker saken enda en gang. Telenor har nå vunnet sakeen for andre gang.

Til toppen