– Telenor kan ha hindret konkurranse i Norge

 

– Telenor kan ha hindret konkurranse i Norge
ESA har etterforsket Telenor for mulig brudd på konkurranselovene i flere år. Bilde: Harald Brombach

Brussel (NTB): EFTAs overvåkingsorgan ESA mener Telenor kan ha hindret konkurransen i norske markeder for mobiltjenester.

ESA har mandag sendt et brev med innsigelser mot Telenors opptreden i tre norske markeder: grossistmarkedet for tilgang og originering i mobilnett, markedet for mobilt bredbånd til privatkunder og markedet for mobiltjenester til bedriftskunder.

ESAs foreløpige konklusjon er at Telenor har hindret konkurransen i de to første markedene.

– Selskaper med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hemmer konkurransen, sier Frank Büchel, som sitter med særskilt ansvar for konkurransesaker i ESA.

– Begrenset konkurranse kan ramme forbrukerne i form av høyere priser, lavere kvalitet, dårligere utvalg og mindre nyskaping, sier Büchel.

Telenor har frist til 11. april med å svare på ESAs innsigelser. Saken blir ikke endelig avgjort før Telenor har fått svare på anklagene.

Skal gå nøye gjennom varselet

Telenor vil gå grundig gjennom varselet fra EFTAs overvåkingsorgan ESA om at selskapet kan ha brutt konkurransereglene i mobilmarkedet.

– Dette er kun en foreløpig vurdering fra ESA, og vi skal nå vurdere varselet grundig, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge.

ESA mener Telenor kan ha hindret konkurransen i flere markeder for mobiltjenester i Norge. Bakgrunnen for varselet er undersøkelser ESA og Konkurransetilsynet gjorde i 2012.

Ett av punktene ESA tar opp i sitt varsel, gjelder bindingstid på abonnementer for bedriftskunder. Svendsen sier hun stiller seg spørrende til dette.

– Varselet kan tyde på at ESA mener Telenor ikke kan følge forretningspraksis i markedet, selv om Telenor faktisk har mildere bindingspraksis enn det som er vanlig i markedet. Det setter jeg spørsmålstegn ved, men vi vil gå nøye gjennom varselet fra ESA før vi konkluderer på videre prosess, sier hun.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.